Konwencja o Pracy na Morzu 2006

TYTUŁ 5. ZGODNOŚĆ I EGZEKWOWANIE

1. Prawidła zawarte w niniejszym Tytule określają obowiązki każdego Członka w zakresie pełnego wdrożenia i egzekwowania zasad i praw określonych w Artykułach niniejszej Konwencji, jak również poszczególne obowiązki określone w Tytułach1, 2, 3 i 4. 2. Ustępy 3 i 4...

czytaj dalej