ETF

Solidarność i Siła Zrzeszania: Europejska Federacja Transportowców (ETF)

Z ponad 2,5 miliona pracowników transportu z 223 związków transportowców i 40 krajów europejskich, ETF jest głosem branż transportowych na szeroką skalę. Zrzesza sektory kolejnictwa, transportu drogowego, morskiego, żeglugi śródlądowej, lotnictwa cywilnego, portów, turystyki oraz rybołówstwa.

Partnerstwo i Uznane Działanie Społeczne

Jako uznanym partnerem społecznym, ETF aktywnie uczestniczy w sześciu Europejskich Komitetach Sektorowego Dialogu Społecznego. Ich zaangażowanie obejmuje sektory transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, co wpływa na kształtowanie warunków pracy i reprezentację interesów pracowników.

Promowanie Współpracy i Rozwoju

ETF działa na rzecz promowania solidarności i współpracy w sektorach transportowych, wspierając rozwój oraz zapewnienie lepszych warunków życia dla pracowników w całej Europie.

Zapraszamy do Odkrycia Więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Europejskiej Federacji Transportowców, zapraszamy do odwiedzenia ich strony internetowej: www.etf-europe.org. Tam znajdziesz szczegółowe informacje na temat ich działań, partnerstw społecznych i wpływu na sektor transportowy w Europie.