ETF Europejska Federacja Transportowców

ETF (European Transport Workers’ Federation) Europejska Federacja Transportowców reprezentuje ponad 2,5 mln pracowników transportu z 223 związków transportowców i 40 krajów europejskich w następujących sektorach: kolejnictwo, transport drogowy, transport morski, żegluga śródlądowa, lotnictwo cywilne, porty i przystanie, turystyka oraz rybołówstwo. ETF jest uznanym partnerem społecznym w sześciu Europejskich Komitetach Sektorowego Dialogu Społecznego, w tym zajmujących się Transportem Morskim i Rybołówstwem Morskim.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.etf-europe.org