Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” została powołana do życia przez jednostki NSZZ „Solidarność” dnia 4 maja 1989 roku. Prowadzi działalność w imieniu i obronie praw marynarzy i rybaków.
KSMMiR NSZZ „Solidarność” jest afiliowana w ITF i ETF.
W chwili obecnej Sekcję tworzy siedem organizacji związkowych z różnych branż morskich i rybackich.
Jest uznanym partnerem społecznym w kraju i za granicą.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.solidarnosc.nms.org.pl