Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Historia Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”

Historia rozpoczęła się 4 maja 1989 roku, kiedy to Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” została powołana do życia. Priorytetem dla Sekcji jest obrona praw i interesów marynarzy oraz rybaków. Dąży do zapewnienia godnych warunków pracy i wsparcia na różnych etapach życia zawodowego jej członków.

Współpraca Międzynarodowa

Sekcja jest związana z ITF i ETF, co umożliwia globalne oddziaływanie i reprezentację interesów członków zarówno w kraju, jak i za granicą.

Siła w Liczbie i Różnorodności

Obecnie Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” składa się z ośmiu organizacji związkowych, reprezentujących różne branże morskie i rybackie. Różnorodność ta stanowi fundament działalności organizacji i umacnia siłę w walce o prawa marynarzy i rybaków.

Uznane Partnerstwo i Pozycja Społeczna

Organizacja jest uznanym partnerem społecznym zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej obecność i działalność w społeczności marynarskiej i rybackiej są cenione i doceniane.

Zaproszenie do Odkrycia Więcej

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”: www.solidarnosc.nms.org.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat działań, celów oraz szerokiej działalności na rzecz społeczności marynarskiej i rybackiej.