Dokumenty ETF

Mówimy Nie Zastraszaniu Mówimy Nie Molestowaniu

Dokument powstał na zamówienie: Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeń Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Pakiet Szkoleń: - Wytyczne Wytyczne dla przedsiębiorstw żeglugowych -...

czytaj dalej

Działania Sekcji Transportu Morskiego ETF

Monitorowanie procedur legislacyjnych dotyczących wprowadzenia Konwencji Pracy na Morzu (MLC), 2006 do prawa UE ETF w ciągu ostatnich miesięcy. ETF aktywnie monitorowała dwie propozycje legislacyjne zgłoszone przez Komisję - jedna odnośnie Kontroli Państwa Portu (PSC)...

czytaj dalej

PROGRAM PRACY SEKCJI TRANSPORTU MORSKIEGO 2013 – 2017

I. Opis problemu 1. Nawet w sytuacji kiedy europejska branża żeglugowa nie jest odporna na aktualną recesję gospodarczą, sektor ten - reprezentujący 25% światowego tonażu, z 40% floty kontrolowanej przez znajdujących się w EOG armatorów - nadal dysponuje potencjałem...

czytaj dalej

Konsultowanie europejskich partnerów społecznych

Zrozumienie jak to działa 15 listopada 2011 I. Wkład europejskich partnerów społecznych w proces integracji UE Wprowadzenie Od początku integracji europejskiej, partnerzy społeczni w Europie odgrywali istotną i coraz większą rolę w dziedzinie europejskiej polityki...

czytaj dalej

Rezultat 1.Konferencji Młodych Transportowców ETF

9 listopada 2011 W ramach projektu TRANSUNION, ETF zorganizowała swą pierwszą Konferencje Młodych Transportowców w Rydze, Łotwa, w dniach 26 i 27 września 2011, realizując tym samym inne decyzje Kongresu ETF z roku 2009. Głównym celem filara młodych pracowników...

czytaj dalej

Raport Sekretarza Generalnego Nr 7

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO Nr 7    WRZESIEŃ 2010 - LIPIEC 2011     ETF reprezentuje ponad 2.5 miliona pracowników transportu z 243 związków zawodowych transportowców i 41 krajów europejskich w następujących sektorach: kolejnictwa, transportu drogowego i...

czytaj dalej