MARYNARZU, zanim podpiszesz umowę o pracę – „contract of employment”, powinieneś sprawdzić kilka podstawowych informacji:

ARMATOR – czy jest znany, czy z dobrej, czy też ze złej, strony, jaką ilością statków dysponuje.
STATEK – numer IMO, bandera, wiek, stan techniczny, rejon żeglugi statku oraz czy statek jest objęty układem zbiorowym pracy akceptowanym przez ITF.
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE – suma ubezpieczenia na wypadek trwałego kalectwa i ubezpieczenia na życie.
PŁACA – zgodnie z zasadą ITF od 1 stycznia 2012 roku starszy marynarz – AB – powinien zarabiać miesięcznie nie mniej niż 1709,0 USD, wliczając w to 103 nadgodziny oraz ekwiwalent za urlop.