ITF Seafarer Support Line

MARYNARZU

jesteś na statku
masz jakiś problem
potrzebujesz pomocy

skontaktuj z Inspektorem ITF w najbliższym porcie do którego przypływa Twój statek.

Przygotuj następujące informacje, które są niezbędne i umożliwią szybszą i efektywniejszą pomoc:

nazwa statku, numer IMO, bandera, nazwa portu zawinięcia i nabrzeża
nazwa następnego portu zawinięcia
czego dotyczy Twoje roszczenie
ilość członków załogi

Jeżeli jest to możliwe to skontaktuj się z Inspektorem ITF przed przypłynięciem statku do portu. Umożliwi to lepsze przygotowanie się do zajęcia się Twoim roszczeniem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.itfseafarers.org