Zasady przyznawania refundacji za kursy i szkolenia.

Każdy marynarz, będący członkiem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków, ma prawo do uzyskania refundacji za kursy i szkolenia.

Refundacje obowiązują za kursy, szkolenia i podwyższenie kwalifikacji związane z konwencją STCW.

Do uzyskania prawa do refundacji obowiązuje:

  • staż związkowy – 6 miesięcy oraz uregulowana składka członkowska,
  • przedłożenie oryginału faktury VAT,
  • przedłożenie kopii certyfikatu bądź dyplomu o refundację którego się ubiegamy.