KADECI – WARUNKI ZATRUDNIENIA

  • dodatkowa załoga poza minimum bezpiecznej obsady,
  • angażowanie wyłącznie do celów szkoleniowych,
  • pracują jedynie w obecności wykwalifikowanych osób,
  • godziny pracy: 4 godziny pracy dziennie od poniedziałku do piątku, pozostałe 4 godzinny pracy przeznaczone na naukę zgodnie z programem studiów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej przystąp do nas

KADET – uczeń bądż student jakiejkolwiek polskiej Akademii Morskiej, Politechniki lub Szkoły Morskiej. Powinien posiadać dyplom „ordinary seaman” (marynarza wachtowego) / „deck hand” (młodszego marynarza) / „motorman” (motorzysty) / „wiper” (młodszego motorzysty).

Gdy jest to możliwie:

  • kadeci powinni mieć dostęp do pomieszczeń z odpowiednim sprzętem przystosowanym do samodzielnej nauki/ studiowania,
  • kadeci powinni otrzymywać specjalną pomoc w nauce od regularnych członków załogi.