ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” MARYNARZY I RYBAKÓW

w strukturze organizacyjnej Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”