Członkostwo

Dlaczego warto wstąpić do związku zawodowego?

POMOC

DORADZTWO

KURSY

SZKOLENIA

 • Zapewniamy specjalistyczną pomoc związaną z problemami, wypadkami
  oraz roszczeniami finansowymi powstałymi podczas pobytu na statku.
 • Jeśli szukasz pracy u zagranicznego armatora pomożemy Ci wstępnie ocenić warunki proponowanej umowy o pracę.
 • Po 6 miesięcznej przynależności możesz korzystać z częściowej refundacji za kursy i szkolenia związane z konwencją STCW.
 • Możliwość skorzystania z ochrony prawnej 24/7 – „prawnik na telefon”.
 • Każdy z Członków Organizacji, regularnie płacący składki, jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego „na życie”.
 • Możliwość skorzystania z Kancelarii Podatkowej  w zakresie rocznego rozliczenia podatkowego jak i wszelkich pytań podatkowych.
 • Możliwość dołączenia do programu medycznego w Lux Med oraz sportowego FitProfit lub FitSport.
 • Po 6 miesięcznej przynależności przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.
 • Wspomożesz walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie. Razem możemy z tym walczyć.
 • Jeżeli sam jesteś ze wszystkiego zadowolony, swoją przynależnością wspomagasz innych marynarzy, którzy potrzebują pomocy.
 • Wspólnie kreujemy wizerunek polskiego Marynarza w Polsce jak i na całym świecie.

Składka związkowa

Oficerowie, poziom zarządzania – 32-49 zł/miesiąc
Oficerowie, poziom operacyjny – 22-25 zł/miesiąc
Marynarze, poziom pomocniczy – 15-16 zł/miesiąc
Uczeń student – 10 zł/miesiąc, *
Emeryt/rencista – 5 zł/miesiąc, **

(*) Składka 10 zł przysługuje młodzieży kształcącej się w szkołach/uczelniach, którzy nie podejmują pracy na
stanowisku innym niż kadet. Pozostałe osoby uczące się i pracujące na wyższych stanowiskach powinny regulowac
składki zgodnie z zajmowanym stanowiskiem na statku.

(**) Składka 5 zł za miesiąc przysługuje osobom legitymującym się właściwą legitymacją emeryta/rencisty i
nie wykonującym pracy na morzu.
Nie dotyczy okresów zatrudnienia na statkach objętych Układem Zbiorowym Pracy (CBA) KSMMiR „S”.
Nie dotyczy okresów zatrudnienia na statkach objętych Układem Zbiorowym Pracy (CBA) KSMMiR „S”.