ITF Międzynarodowa Federacja Transportowców

ITF (International Transport Workers’ Federation) – Międzynarodowa Federacja Transportowców powstała w roku 1896. W jej skład wchodzi ponad 670 związków zawodowych ze 147 krajów, zrzeszających 18 milionów pracowników. Federacja ta zorganizowana jest w sześciu sekcjach branżowych: marynarzy, kolejnictwa, transportu drogowego, lotnictwa cywilnego, portów, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa i usług turystycznych.
Reprezentuje transportowców na poziomie światowym i promuje ich interesy poprzez globalne prowadzenie kampanii i solidarność. ITF pomaga marynarzom i reprezentuje ich interesy na całym świecie, z których ponad 600,000 jest członkami związków afiliowanych w ITF.
ITF jest jedną z 10 Globalnych Federacji Związkowych związanych z Międzynarodową Konfederacją Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ) i częścią grupy Związków Globalnych.

Zatrudnienie na statku objętym układem zbiorowym pracy ITF nie oznacza przynależność do tej organizacji.
W celu wstąpienia do Międzynarodowej Federacji Transportowców należy wypełnić deklarację związku zawodowego afiliowanego w ITF – kliknij tutaj
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.itfglobal.org