Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF)

Od 1896 roku ITF, z ponad 670 związkami zawodowymi z 147 krajów, zrzesza ponad 18 milionów pracowników z sektorów transportowych na całym świecie.

Globalne Oddziaływanie

Zorganizowana w sześciu sekcjach branżowych, ITF reprezentuje transportowców w obszarach od marynarzy i kolejnictwa po transport drogowy, lotnictwo cywilne, porty, żeglugę śródlądową, rybołówstwo i usługi turystyczne. Dzięki globalnym kampaniom i solidarności, ITF promuje interesy transportowców na arenie międzynarodowej.

Wsparcie dla Marynarzy

ITF stanowi oparcie dla marynarzy na całym świecie, reprezentując ich interesy na międzynarodowej arenie. Z ponad 600 000 członkami związków afiliowanych w ITF, federacja wspiera i chroni prawa marynarzy, angażując się w działania na rzecz ich dobrostanu.

Wpływ Globalny

Jako jedna z 10 Globalnych Federacji Związkowych związanych z Międzynarodową Konfederacją Wolnych Związków Zawodowych (MKWZZ), ITF odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu interesów transportowców na skalę globalną.

Zwróć się o Wsparcie

Przynależność do statku objętego układem zbiorowym pracy ITF nie jest tożsama z przynależnością do tej organizacji. Wstąpienie do Międzynarodowej Federacji Transportowców wymaga wypełnienia deklaracji związku zawodowego afiliowanego w ITF.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej ITF: www.itfglobal.org, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat ich działań, celów oraz globalnego wsparcia dla transportowców.