Oto informacje, jakie należy nam przekazać, jeśli prosicie ITF o pomoc.

Możecie skontaktować się z Adamem Mazurkiewiczem – Koordynatorem ITF w Polsce lub Grzegorzem Dalekim – Inspektorem ITF w portach Gdynia/Gdańsk:

GDYNIA / GDAŃSK – INSPEKTOR ITF

GRZEGORZ DALEKI

ul. J.Waszyngtona 34/36
81-342 GDYNIA

tel. 58 6616053 / 58 6616096
tel.kom. 514 430 374

KOORDYNATOR ITF W POLSCE

ADAM MAZURKIEWICZ

ul. Szarotki 8
70-604 SZCZECIN

tel./fax 91 4239330
tel. 091 4239707
tel.kom. 501 539 329

e-mail: adam_mazurkiewicz@nms.org.pl

Celem skontaktowania się z zespołem Akcji ITF w LONDYNIE, Wydział Operacji Morskich, skorzystajcie z adresu e-mailowego: mail@itf.org.uk albo numeru faksowego: +44 20 7940 9285 lub +44 20 7357 7871

Oto lista kontrolna informacji, o przekazanie których zostaniecie poproszeni

Szczegóły o Was samych

→ Nazwisko
(zostanie potraktowane poufnie)
→ Wasz numer(y) kontaktowy
→ Stanowisko na statku
(np.Starszy marynarz)
→ Przynależność państwowa

Na czym polega problem?

→ Opiszcie problem (podając możliwie wiele szczegółów)
→ Od jak dawna doświadczacie tego problemu?
→ Czy inne osoby na statku doświadczają podobnych problemów? (prosimy o podanie szczegółów)
→ Od jak dawna przebywacie na statku?
→ Jakiego rodzaju pomocy oczekujecie? (na przykład: odzyskanie wynagrodzeń, repatriacja itd.)

Szczegóły dotyczące statku

→ Nazwa statku
→ Typ statku
→ Numer IMO
→ Aktualna pozycja statku
→ Następny port zawinięcia + ETA
→ Ilość członków załogi i jej przynależność państwowa
→ Typ ładunku/ilość na statku
→ Nazwa armatora/operatora