Mówimy Nie Zastraszaniu Mówimy Nie Molestowaniu

Dokument powstał na zamówienie: Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeń Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Pakiet Szkoleń: – Wytyczne Wytyczne dla przedsiębiorstw żeglugowych – Film szkoleniowy Say No To Bullying, Say No To Harassment! – Ćwiczenia Mówimy Nie Zastraszaniu Mówimy Nie Molestowaniu

Działania Sekcji Transportu Morskiego ETF

Monitorowanie procedur legislacyjnych dotyczących wprowadzenia Konwencji Pracy na Morzu (MLC), 2006 do prawa UE ETF w ciągu ostatnich miesięcy. ETF aktywnie monitorowała dwie propozycje legislacyjne zgłoszone przez Komisję – jedna odnośnie Kontroli Państwa Portu (PSC) i drugą odnośnie Obowiązków Państwa Bandery (FSR) – mających na celu wdrożenie Tytułu V MLC, 2006 (Zgodność i Egzekwowanie) do…

PROGRAM PRACY SEKCJI TRANSPORTU MORSKIEGO 2013 – 2017

I. Opis problemu 1. Nawet w sytuacji kiedy europejska branża żeglugowa nie jest odporna na aktualną recesję gospodarczą, sektor ten – reprezentujący 25% światowego tonażu, z 40% floty kontrolowanej przez znajdujących się w EOG armatorów – nadal dysponuje potencjałem wzrostu dzięki stałemu wzrostowi wolumenu światowych przewozów morskich. Zdajemy sobie jednak równocześnie sprawę, że stosunkowo dobra…

Raport Sekretarza Generalnego Nr 8

Raport Sekretarza Generalnego Nr 8

REZOLUCJE PRZYJĘTE PRZEZ KONGRES ETF 2009, PONTA DELGADA

Rezolucje Przyjęte przez Kongres ETF 2009 – do pobrania

Eliminacja Molestowania i Zastraszania w Miejscu Pracy

WYTYCZNE DLA LINII ŻEGLUGOWYCH

Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w Unii Europejskiej

20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych Konferencja Dialogu Społecznego Warszawa, 24 – 25 listopada 2011 Konferencja pod tytułem Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w UE 20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych zorganizowana została dla uczczenia dwóch dekad europejskiego dialogu społecznego od chwili podpisania w roku 1991 Europejskiego Porozumienia Partnerów Społecznych. Podczas Konferencji dokonano przeglądu procesu prowadzącego do włączenia Protokołu Społecznego…

Konsultowanie europejskich partnerów społecznych

Zrozumienie jak to działa 15 listopada 2011 I. Wkład europejskich partnerów społecznych w proces integracji UE Wprowadzenie Od początku integracji europejskiej, partnerzy społeczni w Europie odgrywali istotną i coraz większą rolę w dziedzinie europejskiej polityki społecznej. Europejscy partnerzy społeczni konsultowani są przez Komisję przed propozycjami ustawodawczymi dotyczącymi spraw społecznych. W rezultacie, europejscy partnerzy społeczni w szeregu…

Rezultat 1.Konferencji Młodych Transportowców ETF

9 listopada 2011 W ramach projektu TRANSUNION, ETF zorganizowała swą pierwszą Konferencje Młodych Transportowców w Rydze, Łotwa, w dniach 26 i 27 września 2011, realizując tym samym inne decyzje Kongresu ETF z roku 2009. Głównym celem filara młodych pracowników TRANSUNION jest stworzenie strategii przyciągania większej liczby młodych pracowników do związków zawodowych i do sektora transportu….

Rezolucja dotycząca Białej Księgi Transportu Komisji Europejskiej

Przyjęta na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EKZZ w dniach 19 – 20 października 2011 roku Wprowadzenie W marcu 2011 roku, Komisja opublikowała Biała Księgę „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” mając na celu zareagowanie na wyzwania wobec jakich staje sektor transportu. Chociaż EKZZ popiera obawy Komisji odnośnie…

Raport Sekretarza Generalnego Nr 7

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO Nr 7    WRZESIEŃ 2010 – LIPIEC 2011     ETF reprezentuje ponad 2.5 miliona pracowników transportu z 243 związków zawodowych transportowców i 41 krajów europejskich w następujących sektorach: kolejnictwa, transportu drogowego i logistyki, transportu morskiego, żeglugi śródlądowej, lotnictwa cywilnego, portów & doków, turystyki i rybołówstwa.   Rue du Marche aux Herbs 105,…

Oświadczenie dla prasy wystosowane przez Europejską Federację ETF

Grupa Zadaniowa Komisji  ds. zatrudnienia i konkurencyjności w gospodarce morskiej nie opracowuje wystarczająco ambitnych i zdecydowanych zaleceń. 20 lipca 2011   Grupie Zadaniowej Komisji Europejskiej, badającej przeszkody zarówno we wchodzeniu młodych ludzi w profesję morską w Europie jak i ich rekrutacji przez pracodawców europejskich, nie udało się wypracować radykalnych metod niezbędnych w celu uniknięcia postępującego…

OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny     TEN/445 Społeczne aspekty polityki transportowej UE Bruksela, 15 czerwca 2011 r.   OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W jaki sposób polityka unijna wpłynęła na możliwości zatrudnienia, potrzeby w zakresie szkoleń oraz warunki pracy pracowników sektora transportu?” (opinia rozpoznawcza) _____________ Sprawozdawca: André MORDANT _____________           TEN/445…

Stanowisko ETF w sprawie Białej Księgi Transportu

Stanowisko ETF w sprawie Białej Księgi Transportu „Mapa drogowa utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu“ (Kom (2011) 144 wersja ostateczna) Październik 2011 President Graham Stevenson General Secretary Eduardo Chagas Vice Presidents Alexander Kirchner Brigitta Paas STANOWISKO ETF W SPRAWIE BIAŁEJ KSIĘGI TRANSPORTU „MAPA DROGOWA UTWORZENIA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU TRANSPORTU“ (KOM (2011) 144 WERSJA OSTATECZNA) WPROWADZENIE 1. Europejska…

BIAŁA KSIĘGA TRANSPORTU UE 2011

Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna     BIAŁA KSIĘGA TRANSPORTU UNII EUROPEJSKIEJ 2011     Mapa drogowa utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – na rzecz osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu   SEK(2011) 359 wersja ostateczna SEK(2011) 358 wersja ostateczna SEK(2011) 391 wersja ostateczna   SPIS TREŚCI BIAŁA KSIĘGA Mapa drogowa utworzenia jednolitego…

Możliwości zachowania i certyfikowania przewagi kwalifikacyjnej marynarzy z UE

Prowadzone są intensywne debaty nad kształceniem i szkoleniem marynarzy z UE. Wynikają one z niedawnych wydarzeń oraz krajowych i unijnych inicjatyw, w tym: Rewizji Konwencji IMO dotyczącej norm szkolenia i pełnienia wacht (STCW), Możliwości wprowadzenia unijnego Świadectwa Doskonałości, Inicjatyw krajowych nauczania ustawicznego dla powiązania karier marynarskich z wymaganiami szerszego klastra morskiego i zwiększenia zatrudnialności na…