Pismo do Ministra Finansów

Zwolnienie dochodów z płacenia podatku dochodowego ma zostać rozszerzone na wszystkie bandery. Zmiana przepisów ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Czy marynarze pracujący na statkach norweskich pod banderami innymi niż NIS i NOR z tego skorzystają skorzystają ? Komisji Europejskiej został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada…

AKTUALNA INFORMACJE DLA MARYNARZY – KWARANTANNA A MARYNARZE WRACAJĄCY Z BRAZYLII, INDII I RPA

Na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Dnia 06 maja opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ➡️ Wprowadzono w nim bezwarunkową kwarantannę dla osób podróżujących z Brazylii, Indii i RPA ➡️ Jednak w stosunku marynarzy nic się nie zmieniło. Nadal są…

Aktualna informacja dla marynarzy – po zmianach nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku z wyłączeniem Czech i Słowacji – stan na dzień 29-03-2021 r.

Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, ( z wyłączeniem…

Webinar dla marynarzy dotyczący spraw podatkowych

Dnia 16 marca 2021 roku Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynary i Rybaków planuje przeprowadzić Webinar dla marynarzy dotyczący spraw podatkowych. Głównym tematem, który będzie poruszany to „Zmiany w rozliczeniach podatkowych dla marynarzy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku”. Panelistą spotkania będą przedstawiciele kancelarii prawno-podatkowej EasyOcean w Gdyni. Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym Webinar’ze prosimy o…

Szczepienia przeciw COVID-19 dla marynarzy cd.

Branża żeglugowa domaga się priorytetowego szczepienia marynarzy w obliczu ponownych zmagań związanych ze zmianami załóg Aby uniknąć powtórzenia się „kryzysu zmian załogi” w 2020 roku Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) kieruje apele do rządów o umieszczenie na czele kolejki do szczepień, jako kluczowych pracowników, marynarzy i znajdujących się na pierwszej linii pracowników portowych. ICS domaga się…

Szczepienia na COVID-19 dla polskich marynarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) dwukrotnie wystąpiła o zaliczenie polskich marynarzy do „Etapu II” kolejności szczepień w „Projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19”. Również Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (ZTdsŻiRM), w skład której wchodzi KSMMiR NSZZ „Solidarność, zwróciła się z wnioskiem do Premiera RP z…

Ważna informacja dla marynarzy zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS)

Informujemy, że Porozumienie pomiędzy instytucją norweską NAV i ZUS dotyczące osób zamieszkałych w Polsce, a zatrudnionych na statkach pod banderą zarejestrowaną w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (NIS), zostało zawarte na kolejny okres tj. od 01.01.2021 do 30.06.2021. Porozumienie zostało zawarte – po uzyskaniu zgody MRPiPS – na szczeblu Prezesów obu instytucji w dniu 14 grudnia…

Aktualna informacja dla marynarzy – nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku – stan na dzień 08-01-2021 r.

Na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać: marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków, inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące…

Dematerializacja akcji w Polskich Liniach Oceanicznych S.A.

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że od dnia 1 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji…

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim marynarzom i ich rodzinom zdrowia, pogody ducha i sił na co dzień. Rodzina daje nam wsparcie, bezpieczeństwo i radość. Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony ciepłem i spokojem życzą Członkowie Komisji OM NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

Wspólny list otwarty Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA)

Przed nieformalną wideokonferencją ministrów transportu UE w dniu 8 grudnia 2020 roku Europejska Federacja Transportowców (ETF) i Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) wzywają państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) do uznania potrzeb marynarzy w okresie świątecznym. ETF i ECSA wystosowały wspólny list otwarty. Treść listu otwartego ETF i ECSA dostępna jest TUTAJ

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19

Poniżej prezentujemy najnowsze wytyczne dotyczące przedłużenia ważności dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19. Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy

odpowiedź Ministerstwa Finansów na wystąpienie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy.

Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” otrzymała odpowiedź Ministerstwa Finansów ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy. Odpowiedź Ministerstwa Finansów do Zespołu Trójstronnego ds żeglugi i Rybołówstwa ws. ulgii abolicyjnej

Kwarantanna marynarzy – aktualne informacje

Po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, kwarantanny nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach…

COVID 19 – aktualna informacja w sprawie podmian dla marynarzy

W wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19 w portach na całym świecie obowiązują ograniczenia, środki bezpieczeństwa i procedury dotyczące podmian marynarzy. Na stronie internetowej https://www.itfseafarers.org/…/covid-19-country… znajduje się aktualna mapa z zaznaczeniem części świata, Państwami i ograniczeniami związanymi z podmianami załóg oraz danymi kontaktowymi do Inspektorów ITF.

Wystąpienie Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektowanych zmian dot. ulgi abolicyjnej dla marynarzy

Informujemy, że Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzą Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów i Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmian do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym zmian dotyczących ulgi abolicyjnej dla…

Wydanie specjalne „Biuletynu Morskiego” KSMMiR NSZZ „Solidarność”

Przekazujemy specjalne wydanie „Biuletynu Morskiego” Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” w całości poświęcone koronawirusowi. Pełna treść biuletynu dostępna jest TUTAJ

Biuletyn Morski KSMMiR NSZZ „Solidarność”

Przekazujemy naszym czytelnikom najnowsze wydanie Biuletynu Morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. TUTAJ znajdziecie Państwo pełną treść biuletynu, a w nim m.in.: informacje i porady dla pracowników z branży transportowej w sprawie koronawirusa, informacje o działaniach podejmowanych przez KSMMiR NSZZ „Solidarność” w sprawie ubezpieczeń społecznych dla marynarza, infomacje i porady ITF jak…

COVID-19 – P&I, FSC, PSC, WHO – szybki przegląd

Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu COVID-19 uważa, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą być traktowane priorytetowo … Kraj bandery Międzynarodowa Organizacja Pracy w obliczu COVID-19 jest na stanowisku, iż sprawy zdrowia marynarzy muszą być traktowane priorytetowo. Zgodnie z MLC to kraje bander muszą zapewnić, iż wszyscy marynarze pracujący na statkach danej bandery powinni mieć zapewnione odpowiednie…

Informacja MGMiŻŚ ws kwarantanny dla marynarzy pracujących w systemie „wysadkowym”

W związku z zapytaniami dot. sytuacji marynarzy pracujących w systemie „wysadkowym” na statkach uprawiających żeglugę poza polskimi portami (np. w systemie 2 tygodnie na statku, 2 tygodnie na lądzie), przekraczającymi granicę lądową celem wjazdu na terytorium RP, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) informuje : 1. marynarz taki nie przekracza granicy w ramach wykonywania…

Uaktualniona wersja „Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19”

Informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaktualizowało wersję „Wytycznych dotyczących przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19”. Pisaliśmy o tym 20 marca br. W stosunku do pierwotnej wersji „Wytycznych”, zmianie uległa data, od której uważa się świadectwo za ważne. Pierwotnie była to data 1 marca, natomiast obecnie…

Kluczowi pracownicy mogą nas chronić tylko wtedy, gdy my ich ochronimy

Światowi liderzy związków zawodowych Sharan Burrow, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Stephen Cotton, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) piszą o znaczeniu ochrony pracowników łańcucha dostaw podczas pandemii COVID-19. W miarę pogłębiania się pandemii koronawirusa w wielu doniesieniach prasowych widzieliśmy obrazy z całego świata przedstawiające puste półki w supermarketach ponieważ „kupowanie w…

Przedłużona ważność morskich dokumentów

Wytyczne Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 2020-03-20 Poniżej zamieszczamy wytyczne MGMiŻŚ dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. Pełna treść wytycznych znajduje się TUTAJ

ITF wyraża zgodę na przedłużenie umów z załogą

19.03.2020 Gwałtowne rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało, że coraz więcej krajów wprowadza i nakłada ograniczenia w podróżowaniu, starając się ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19. Koronawirus mocno uderzył w globalny łańcuch dostaw, co zakłóciło pracę przemysłu odbijając się na całej gospodarce światowej. „Przemysł żeglugowy odgrywa kluczową rolę w światowym łańcuchu logistycznym ponieważ 90% towarów na świecie jest transportowanych…

Zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia, a marynarze

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2020 zmieniającym rozporządzenie z dnia 13.03.2020 dotyczącym ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Treść poprawki pkt 5 brzmi : „Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych : 1) w…

Porady dla statków dotyczące COVID-19

Dostępne są już nowe wytyczne dotyczące unikania i radzenia sobie z wybuchem epidemii koronawirusa na statkach. Obejmują one badania przed wejściem na statek, kabiny przeznaczone do izolacji, plany postępowania z epidemią, śledzenie kontaktów, kwarantannę, czyszczenie i dezynfekcję. Zalecenia operacyjne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące postępowania z przypadkami/ogniskami COVID-19 wydane 24 lutego, powinny być stosowane łącznie…

Polsko-japońskie porozumienie – ułatwienia dla polskich marynarzy

Polska Administracja Morska podpisała 20 stycznia 2020 r. porozumienie z Administracją Morską Japonii w sprawie uznawania dyplomów polskich marynarzy do służby na statkach pod banderą Japonii. Porozumienie zostało zawarte w oparciu o Prawidło I/10 Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r., z późniejszymi zmianami (Konwencji…

Koronawirus – ważne informacje i porady dla marynarzy

Porady i najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) ściśle przestrzega wszystkich rad Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących wybuchu epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym. Wzywamy wszystkie rządy i firmy transportowe aby wdrożyły wszelkie dostępne środki, które pomogą ograniczyć ryzyko przeniesienia śmiertelnego koronawirusa do światowego transportu. Jest…

Szkolenie ws. zmian podatkowych obowiązujących

Zapraszamy marynarzy z OM NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków na szkolenie ws. zmian podatkowych obowiązujących od stycznia 2020 roku. Głównym gościem będą doradcy podatkowi z Kancelarii prawno – podatkowej Easy Ocean, którzy przedstawią założenia zwolnienia z PIT dla marynarzy – kto i w jakim przypadku będzie mógł skorzystać oraz jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu…

Marynarze z OM NSZZ „S” MiR mają taniej

Członkowie OM NSZZ”Solidarność” Marynarzy i Rybaków, którzy posiadają elektroniczną legitymacjię mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzystać ze specjalnej oferty Banku Pekao S.A. O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy w…

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki

„Nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki wchodzi w życie 1 stycznia. Nowe przepisy mają m.in. chronić morskie ekosystemy czy zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla człowieka bakterii chorobotwórczych i gatunków inwazyjnych z wód balastowych statków. Przepisy opracowano, by wprowadzić wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM –…

Szkolenie ws. zmian podatkowych

Zapraszamy marynarzy z OM NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków na szkolenie ws. zmian podatkowych obowiązujących od stycznia 2020 roku. Głównym gościem będą doradcy podatkowi z Kancelarii prawno – podatkowej Easy Ocean, którzy przedstawią założenia zwolnienia z PIT dla marynarzy – kto i w jakim przypadku będzie mógł skorzystać oraz jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu…

Sprawiedliwe traktowanie marynarzy

Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy Poniżej przedstawiamy: – artykuł „Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy” z Biuletynu Marynarskiego Międzynarodowej Federacji Transportowców – ITF z 2018 roku; – zestaw narzędzi, sporządzonych przez ITF we wrześniu 2017 roku, informujących marynarzy o przysługujących im prawach zawierających wspólne wytyczne IMO/MOP. Zapewnienie sprawiedliwego traktowania marynarzy Biuletyn Marynarski ITF, 2018 Kryminalizacja marynarzy może mieć…

Rabat dla marynarzy zrzeszonych w organizacji

Jest porozumienie między Kancelarią Prawno – podatkową Easy Ocean a organizacją zrzeszającą marynarzy. Easy Ocean działając wspólnie z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków wypracowała system rabatowy dla marynarzy chcących uzyskać poradę podatkową jak i rozliczenie PIT. Więcej szczegółów pod numerem 501-097-751

Ankieta na temat umiejętności marynarzy

Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” afiliowana m.in. w Europejskiej Federacji Transportowców (ETF) zachęca do wypełnienia ankiety na temat umiejętności marynarzy. Ankieta ta ma na celu zdefiniowanie aktualnych i przyszłych umiejętności i kompetencji marynarzy oraz innych specjalistów z branży morskiej, które mogą być potrzebne aby poradzić sobie ze zmianami warunków pracy na morzu….

Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet

Europejska Federacja Transportowców (ETF) rozpoczyna badanie czego sektor transportu potrzebuje aby stać się bardziej atrakcyjnym dla kobiet Z okazji Światowego Dnia Godnej Pracy, który był obchodzony 7 października 2019 roku, ETF uruchomiła ankietę online na temat tego jak sprawić aby transport był bardziej odpowiedni dla zatrudnionych w nim kobiet. Celem ankiety jest zgromadzenie danych i…

Konferencja dotycząca promocji miejsc pracy dla kobiet i młodych ludzi w przemyśle morskim.

W dniu 8 marca 2019 roku Wszystkie strony branży żeglugowej zebrały się na konferencji w Genewie w Szwajcarii, aby omówić promocję pracy na morzu dla kobiet i młodych ludzi. W spotkaniu, w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), uczestniczyli przedstawiciele armatorów, morskich związków zawodowych i rządów, przy czym rzecznikami wszystkich stron były kobiety – reprezentującymi Izbę…

Konferencja Fair Transport Europe – Polska

Informujemy, że w dniu 24 marca br. W godzinach od 13 do 16 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. będzie miała miejsce Konferencja na temat uczciwego transportu. Temat konferencji to jednocześnie nazwa kampanii prowadzonej w całej Europie przez związki zawodowe zrzeszające pracowników transportu zrzeszone w ETF ( Europejska Federacja Pracowników Transportu ). ETF walczy…

Spotkanie dotyczące podatków dla Marynarzy

W dniu 08 marca 2019 roku przy ulicy Waszyngtona 34/36, pokój 322-324 odbędzie się spotkanie, na którym będą omówione propozycje zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Propozycje zmian są kierowane w stronę Marynarzy. Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Kancelarii Podatkowej Easy Ocean. Serdecznie zapraszamy Prosimy o potwierdzenie przybycia do kolego Maćka Konopka tel…

Raport Sekretarza Generalnego ETF

Zachęcamy do zapoznania się raportem Sekretarza Generalnego ETF z wykonywanej działalności za okres czerwiec 2018 – listopad 2018. Raport Sek Gen ETF no 18 PL

Ankieta dla Marynarzy w sprawie podatków

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o pracy na morzu (UC149) https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321172/12570324/12570325/dokument381602.pdf wraz z uzasadnieniem https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321172/12570324/12570325/dokument381603.pdf i Oceną Sutków Regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12321172/12570324/12570325/dokument381604.pdf Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Marynarzy i Rybaków zamierza w pierwszym…

Co to jest Europa Fair Transportu?

Europa Fair Transportu jest kampanią ETF (Europejska Federacja Transportowców) przeciwko dumpingowi socjalnemu w europejskim sektorze transportu. ETF walczy o jakość miejsc pracy dla pracowników transportu oraz bezpieczne, niezawodne i dostępne usługi transportowe dla klientów. Europejskie związki zawodowe transportowców wspólnie domagają się położenia kresu nieuczciwej konkurencji i wyzyskowi. Dumping socjalny ma wpływ na pracowników transportu w…

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy spełnienia marzeń.

Nowe wydanie Biuletynu Morskiego

Poniżej link do Biuletynu Morskiego nr 3 (89 ) III Kwartał 2018 Biuletyn Morski

Nowe wydanie Magazynu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Poniżej zamieszczamy link do nowego numeru Magazynu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” nr 2 – luty 2018 http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2018/02/Magazyn2-2018.pdf

Biuletyn Morski Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” nr 4 (86) październik – grudzień 2017

Poniżej zamieszczamy link do Biuletynu morskiego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” nr 4(86) październik – grudzień 2017 https://www.solidarnosc.nms.org.pl/pliki/solidarnosc/File/BM_86_internet.pdf

Biuletyn morski nr 4 (82) październik – grudzień 2016

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną Biuletynu Morskiego nr 4 (82) październik – grudzień 2016. W tym wydaniu zachęcamy m.in. do zapoznania się z treścią stałego cyklu artykułów „Z działalności Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, gdzie znajdziecie Państwo informacje z zakresu działań Sekcji w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o pracy na morzu, o…

Cyfrowe wydanie „Tygodnika Solidarność”

Informujemy, że dostępne jest cyfrowe wydanie „Tygodnika Solidarność”. Każdy członek naszego Związku może w wygodny sposób – korzystając ze specjalnej aplikacji na telefon komórkowy i/lub tablet – mieć dostęp do tego tygodnika. Zachęcamy wszystkich członków NSZZ „Solidarność” do promowania i rozpowszechniania powyższej informacji. Poniżej link, gdzie można pobrać specjalną aplikację: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidarnosc

Wykaz ośrodków szkoleniowych dla marynarzy

Morskie jednostki edukacyjne są to ośrodki szkoleniowe uznane, przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w zakresie prowadzenia szkoleń i przeszkoleń dla członków załóg statków morskich. W celu uzyskania wymaganych kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, konieczne jest m.in. ukończenie szkolenie w morskiej jednostce edukacyjnej. W celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia oraz…

Wystąpienie do ZUS w sprawie zabezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy zatrudnionych pod obcymi banderami.

Informujemy, że dnia 16 lutego 2017 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wystąpiło do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Pani Gertrudy Uścińskiej z prośbą o rozpoczęcie działań mających na celu zawarcie porozumień z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – w szczególności z Maltą oraz Cyprem – w zakresie zabezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy zatrudnionych…

Do wszystkich marynarzy!

18 stycznia 2017 roku wchodzą w życie bardzo ważne, nowe przepisy, które dotyczą porzuconych załóg. Oto co musicie wiedzieć: Zgodnie z zapisami Konwencji MLC 2006 armatorzy mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia, które ma pomóc marynarzom w chwili, gdy zostają oni porzuceni. Wszystkie statki, których Konwencja ta dotyczy, z których państwa bandery ratyfikowały Konwencję MLC, muszą mieć…

Bałtycki Tydzień Kampanii. Przeciwko łamaniu układów zbiorowych pracy portowców

Od poniedziałku 5 września do piątku 9 wrześnie br. trwa Bałtycki Tydzień Kampanii, akcja związków zawodowych portowców i marynarzy w sprawie mocowania i rozmocowania ładunków, głównie kontenerów i ładunków drobnicowych. Jak co roku NSZZ „Solidarność” bierze czynny udział w kampanii w portach polskiego Wybrzeża. Kampania w szczególności skupia się na przeciwdziałaniu przypadkom zatrudniania marynarzy do…

FAIR TRANSPORT

Celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej ,,Sprawiedliwy Transport Europy” jest położenie kresu niedopuszczalnym praktykom biznesowym prowadzącym do dumpingu socjalnego i płacowego. Wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia uczciwej konkurencji w różnych rodzajach transportu i do zagwarantowania równego traktowania pracowników (w odniesieniu do zasady równości wynagrodzeń i warunków pracy), niezależnie od kraju pochodzenia. Poniżej przedstawiamy wywiad przeprowadzony przez Adama…

Doradztwo podatkowe, rozliczenia PIT, kursy, porady prawne

Marynarze z „Solidarności” mają taniej! Informujemy, że NSZZ „Solidarność” prowadzi swój program rabatowy dla członków związku. Na terenie całego kraju członkowie solidarności mogą w punktach, które przystąpiły do „Programu Grosik” nabywać produkty i usługi w korzystniejszej cenie. Spośród wielu punktów, które należą do programu – warto wymienić w tym miejscu Kancelarię Finansowo-Prawną dla Marynarzy Easy-Ocean…

Drodzy Koledzy i Koleżanki!

Pragniemy zwiększyć możliwość dotarcia z informacjami przeznaczonymi TYLKO dla członków związku. Jeżeli zmieniły się Wasze dane kontaktowe – w szczególności nr telefonu oraz adres e-mail, prosimy o nadsyłanie aktualnych na adres e-mail naszej organizacji – marynarz@nms.org.pl lub zgłoszenia pod numerem telefonu 58-661 20 35, 58-621 85 41. Pozdrawiamy!

KONTROLA BHP w BTZ – GDYNIA, dnia 03.09.2014

Dnia 25.08.2014 roku poinformowano Panów Prezesów wszystkich polskich portów i spółek portowych o Bałtyckim Tygodniu Kampanii ETF (Europejska Federacja Transportowców) obejmującym państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii w dniach 1-5 września 2014 roku. Również tego samego dnia poinformowaliśmy pisemnie Bałtycki Terminal Zbożowy o Bałtyckim Tygodniu Akcji. Zwróciliśmy uwagę na aktualną sytuację w europejskim przemyśle…

Dni Morza w Gdyni

W Gdyni odbędzie się Msza Święta w intencji Ludzi Morza celebrowana przez J. E. Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia w Kościele Morskim, przy ul. Portowej 2; 24 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 Po Mszy Świętej przemarsz na Skwer Kościuszki i złożenie kwiatów na Płycie Marynarza. Zaprasza, Europejski Koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza o. Edward Pracz

Mówimy Nie Zastraszaniu Mówimy Nie Molestowaniu

Dokument powstał na zamówienie: Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeń Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Pakiet Szkoleń: – Wytyczne Wytyczne dla przedsiębiorstw żeglugowych – Film szkoleniowy Say No To Bullying, Say No To Harassment! – Ćwiczenia Mówimy Nie Zastraszaniu Mówimy Nie Molestowaniu

Aplikacja na stronie ITF Seafarers dla iOS i Android

Po sukcesie poprzednich aplikacji dla marynarzy, została uruchomiona nowa Aplikacja na stronie ITF Seafarers dla iOS i Android W marcu 2013 r., ITF uruchomił dwie oddzielne aplikacje – Look up a ship oraz Find an inspector, co pozwoliło marynarzom wyszukiwać informacje z centralnego systemu ITF. Obie aplikacje miały bardzo pozytywny odzew ze strony marynarzy jak…

KOMUNIKAT NR 3

Gdynia, 2013-10-29 Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Ze względu na specyfikę zatrudnienia członków naszej Organizacji, na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” rozdział VII, wybory delegatów zostaną przeprowadzone poza zebraniem – z przenośną urną. Prosimy o zagłosowanie. Możliwości głosowania: 1) głosowanie listowne – w tym przypadku prosimy o włożenie karty do głosowania do czystej koperty – bez…

Wybory 2014/2018

KOMUNIKAT NR 1 Szanowna Koleżanko i Szanowny Kolego! W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz naszego związku zawodowego, na podstawie Ordynacji Wyborczej i kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018, informujemy o rozpoczęciu wyborów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków. Prosimy o zaangażowanie w zgłaszaniu kandydatów i udział w wyborach. Skuteczna działalność związkowa w…

ANKIETA EMERYTALNA DLA MARYNARZY

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zwróciła się do nas za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), o pomoc w dotarciu do jak największej liczby marynarzy w celu zebrania informacji na temat obecnej sytuacji w odniesieniu do przepisów emerytalnych dla marynarzy. Celem MOP jest zebranie poufnych danych od marynarzy i wypracowanie mocnego argumentu dla poparcia inicjatywy natychmiastowej debaty…

AKCJA PROTESTACYJNA

Informujemy, że w dniach 11 – 14 września 2013 roku trzy reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych (FZZ) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) organizują Ogólnopolskie Dni Protestu. Protest odbywać się będzie pod hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”. Poszczególne branże naszego związku będą protestować przed właściwymi Ministerstwami w Warszawie w dniu 11 września 2013….

POPARCIE DLA PORTOWCÓW DCT W GDAŃSKU

List od Międzynarodowej Rady Portowców Europy

LIST OD PORTOWCÓW Z AARHUS

Do Naszych Braci i Sióstr w Gdańsku

TEKST REZOLUCJI KOMITETU BAŁTYCKIEGO

EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTOWCÓW Sekcja Transportu Morskiego Komitet Bałtycki Kopenhaga, 29-30 kwietnia 2013 Prawo do wolności związkowej na terminalu DCT w Gdańsku, Polska. My, członkowie i przedstawiciele Komitetu Bałtyckiego, stanowiącego część Sekcji Transportu Morskiego (MTS) Europejskiej Federacji Transportowców, przyjmujemy następującą rezolucję w ramach naszego spotkania mającego miejsce w Kopenhadze, w dniach 29-30 kwietnia 2013 roku: Wyrażamy…

Działania Sekcji Transportu Morskiego ETF

Monitorowanie procedur legislacyjnych dotyczących wprowadzenia Konwencji Pracy na Morzu (MLC), 2006 do prawa UE ETF w ciągu ostatnich miesięcy. ETF aktywnie monitorowała dwie propozycje legislacyjne zgłoszone przez Komisję – jedna odnośnie Kontroli Państwa Portu (PSC) i drugą odnośnie Obowiązków Państwa Bandery (FSR) – mających na celu wdrożenie Tytułu V MLC, 2006 (Zgodność i Egzekwowanie) do…

PROGRAM PRACY SEKCJI TRANSPORTU MORSKIEGO 2013 – 2017

I. Opis problemu 1. Nawet w sytuacji kiedy europejska branża żeglugowa nie jest odporna na aktualną recesję gospodarczą, sektor ten – reprezentujący 25% światowego tonażu, z 40% floty kontrolowanej przez znajdujących się w EOG armatorów – nadal dysponuje potencjałem wzrostu dzięki stałemu wzrostowi wolumenu światowych przewozów morskich. Zdajemy sobie jednak równocześnie sprawę, że stosunkowo dobra…

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków przesyła wszystkim członkom oraz ich rodzinom Najserdeczniejsze życzenia Wszelkiej Pomyślności.

Pakiet Portowy II; Strategia & Doświadczenia

List od Międzynarodowej Rady Portowców Europy

Tanie Porty – Ports of Convenience

Portem tanim jest port lub terminal, gdzie normy bezpieczeństwa i higieny lub warunki pracy są niższe od tych, które są uznawane i dopuszczalne przez ITF oraz afiliowane związki zawodowe. ITF pracuje nad zagwarantowaniem uznawanych norm w portach i terminalach na całym świecie.     Wielonarodowe przedsiębiorstwa obsługują globalne łańcuchy zaopatrzeniowe i często koncentrują się na…

BAŁTYCKI TYDZIEŃ KAMPANII

Informujemy, że Komitet Bałtycki Sekcji Transportu Morskiego ETF (Europejska Federacja Transportowców) podjął decyzję, że w dniach 3 – 7 września 2012 roku, we współpracy ze związkami zawodowymi marynarzy i portowców z regionu Morza Bałtyckiego, przeprowadzony zostanie Bałtycki Tydzień Kampanii obejmujący swym zasięgiem porty krajów bałtyckich oraz Norwegię. W tygodniu kampanii wezmą udział wszystkie afiliowane w…

Zaproszenie

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zaprasza członków, sympatyków, rodziny i znajomych na uroczystości 32 rocznicy Sierpnia 80. Prosimy o przybycie przedstawicieli organizacji zakładowych wraz ze sztandarami NSZZ „Solidarność” na uroczystą mszę Św., która odbędzie się w kościele Św. Brygidy w Gdańsku 31 sierpnia 2012 r. o godz. 17. 00. Po mszy nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika…

Przemęczenie marynarza dokąd dalej ?

Dokument podsumowujący na podstawie najnowszych badań z Centrum Psychologii Pracy i Zdrowia, Uniwersytet w Cardiff

APEL O WSPARCIE

Szanowne Koleżanki i Koledzy Ministerstwo Finansów planuje zwolnić dyscyplinarnie (art. 52) Przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych – Tomasza Ludwińskiego za wykonywanie działalności związkowej. Tomaszowi Ludwińskiemu nie postawiono żadnych zarzutów karnych, nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego, nie zażądano żadnego sprostowania swoich wypowiedzi wobec urzędników Ministerstwa Finansów. Winą Tomasza Ludwińskiego jest to, że zadaje dużo pytań i żąda…

Raport Sekretarza Generalnego Nr 8

Raport Sekretarza Generalnego Nr 8

REZOLUCJE PRZYJĘTE PRZEZ KONGRES ETF 2009, PONTA DELGADA

Rezolucje Przyjęte przez Kongres ETF 2009 – do pobrania

Eliminacja Molestowania i Zastraszania w Miejscu Pracy

WYTYCZNE DLA LINII ŻEGLUGOWYCH

Spotkanie opłatkowe

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków Serdecznie zaprasza Wszystkich Członków NSZZ „Solidarność” na Spotkanie Opłatkowe w dniu 12 stycznia 2012 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Stella Maris Gdynia ul. Portowa 2

Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w Unii Europejskiej

20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych Konferencja Dialogu Społecznego Warszawa, 24 – 25 listopada 2011 Konferencja pod tytułem Negocjacje, konsultacje i autonomia partnerów społecznych w UE 20-lecie Porozumienia Partnerów Społecznych zorganizowana została dla uczczenia dwóch dekad europejskiego dialogu społecznego od chwili podpisania w roku 1991 Europejskiego Porozumienia Partnerów Społecznych. Podczas Konferencji dokonano przeglądu procesu prowadzącego do włączenia Protokołu Społecznego…

Apel o służbę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W XXX rocznicę powstania NSZZ Solidarności XXIV Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę w której zwraca się za pośrednictwem Episkopatu Polski do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Mając powyższą Uchwałę na uwadze i dalszą konieczność utrzymania służby, zwracamy się z apelem do wszystkich członków Organizacji Międzyzakładowej…

Konsultowanie europejskich partnerów społecznych

Zrozumienie jak to działa 15 listopada 2011 I. Wkład europejskich partnerów społecznych w proces integracji UE Wprowadzenie Od początku integracji europejskiej, partnerzy społeczni w Europie odgrywali istotną i coraz większą rolę w dziedzinie europejskiej polityki społecznej. Europejscy partnerzy społeczni konsultowani są przez Komisję przed propozycjami ustawodawczymi dotyczącymi spraw społecznych. W rezultacie, europejscy partnerzy społeczni w szeregu…

Rezultat 1.Konferencji Młodych Transportowców ETF

9 listopada 2011 W ramach projektu TRANSUNION, ETF zorganizowała swą pierwszą Konferencje Młodych Transportowców w Rydze, Łotwa, w dniach 26 i 27 września 2011, realizując tym samym inne decyzje Kongresu ETF z roku 2009. Głównym celem filara młodych pracowników TRANSUNION jest stworzenie strategii przyciągania większej liczby młodych pracowników do związków zawodowych i do sektora transportu….

Rezolucja dotycząca Białej Księgi Transportu Komisji Europejskiej

Przyjęta na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EKZZ w dniach 19 – 20 października 2011 roku Wprowadzenie W marcu 2011 roku, Komisja opublikowała Biała Księgę „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” mając na celu zareagowanie na wyzwania wobec jakich staje sektor transportu. Chociaż EKZZ popiera obawy Komisji odnośnie…

Pożegnanie

Sławomir Mendat Sławomir Mendat był znanym i lubianym marynarzem w naszym środowisku. Sławek zjednywał sympatię i podziw za swój profesjonalizm i szacunek okazywany dla drugiego człowieka. Jego wzorowe wykonywanie obowiązków marynarza na statkach znajdowało uznanie u polskich i zagranicznych armatorów. Wspomagał bezinteresownie „SOLIDARNOŚĆ” Polskich Linii Oceanicznych, a następnie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Marynarzy i Rybaków. Był członkiem…

Bałtycki Tydzień Akcji

W dniach 10 – 14 października 2011 roku odbędzie się Bałtycki Tydzień Akcji obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii. W tygodniu kampanii wezmą udział wszystkie afiliowane w ETF i ITF związki zawodowe portowców i marynarzy z w/w krajów. W tym roku centrum koordynacyjne Tygodnia Akcji znajdować się będzie w Sztokholmie w Szwecji. Hasłem…

Raport Sekretarza Generalnego Nr 7

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO Nr 7    WRZESIEŃ 2010 – LIPIEC 2011     ETF reprezentuje ponad 2.5 miliona pracowników transportu z 243 związków zawodowych transportowców i 41 krajów europejskich w następujących sektorach: kolejnictwa, transportu drogowego i logistyki, transportu morskiego, żeglugi śródlądowej, lotnictwa cywilnego, portów & doków, turystyki i rybołówstwa.   Rue du Marche aux Herbs 105,…

Oświadczenie dla prasy wystosowane przez Europejską Federację ETF

Grupa Zadaniowa Komisji  ds. zatrudnienia i konkurencyjności w gospodarce morskiej nie opracowuje wystarczająco ambitnych i zdecydowanych zaleceń. 20 lipca 2011   Grupie Zadaniowej Komisji Europejskiej, badającej przeszkody zarówno we wchodzeniu młodych ludzi w profesję morską w Europie jak i ich rekrutacji przez pracodawców europejskich, nie udało się wypracować radykalnych metod niezbędnych w celu uniknięcia postępującego…

Więcej morskich wypadków śmiertelnych na europejskich wodach

8 lipca 2011 Ilość wypadków śmiertelnych w żegludze na wodach Unii Europejskiej (UE) wzrosła w roku 2010 do 61, w porównaniu z 52 w roku 2009. Liczby, przedstawione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego w jej Rocznym Przeglądzie Wypadków Morskich, wykazują, że do śmierci doszło podczas 559 wypadków żeglugowych w roku minionym, w porównaniu z 540…

OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny     TEN/445 Społeczne aspekty polityki transportowej UE Bruksela, 15 czerwca 2011 r.   OPINIA Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „W jaki sposób polityka unijna wpłynęła na możliwości zatrudnienia, potrzeby w zakresie szkoleń oraz warunki pracy pracowników sektora transportu?” (opinia rozpoznawcza) _____________ Sprawozdawca: André MORDANT _____________           TEN/445…

Pikieta

W Gdańsku w dniach 19 – 20.05.2011 odbędzie się międzynarodowa konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza.Tematem konferencji jest „Polityka morska: ludzie mają pierwszeństwo.” W konferencji wezmą udział m.in.: Premier Rządu RP, przedstawiciele ministerstw, Przewodniczący i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz członkowie Komisji Europejskiej odpowiadający m.in. za gospodarkę morską.Postanowiliśmy wziąć udział w pikiecie protestacyjnej organizowanej przez trzy…

Zanim zaokrętujesz

Zanim zaokrętujesz Najlepszą gwarancją należytych warunków pracy na morzu jest podpisanie umowy sporządzonej zgodnie z zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym. Zobowiązywanie na danym statku takiego układu zbiorowego, a także jego sygnatariusza ze strony związkowej, sprawdzić można w Twoim związku zawodowym. Nigdy nie daj się zwieść słowom, że na statku obowiązują „warunki ITF”, ponieważ nawet zastosowanie…

Przekręty rekrutacyjne

Przekręty rekrutacyjne Jeśli coś wygląda za dobrze by być prawdziwe, zwykle jest kantem. Istnieją rozmaite sposoby oszustw jeśli chodzi o nabór na statki wycieczkowe, ale zwykle wszystkie one zbudowane są na jednym schemacie : oferowane są miejsca pracy nie wymagające kwalifikacji a przynoszące wysokie wynagrodzenia albo pozwalające uzyskiwać wysokie napiwki. Naiwnych nie brakuje. Podobna zasada…

Jakie powinno być Twoje wynagrodzenie ?

Jakie powinno być Twoje wynagrodzenie ? Jest to jedno z tych pytań, na które, niestety, nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Powodów jest kilka, ale zapewne najbardziej istotnym z nich jest brak uregulowania branży. Żegluga ma ponadto charakter globalny, a jej rynek pracy obejmuje cały świat. Armator może więc dokonywać wyboru swoich pracowników według…

Szwajcaria ratyfikuje kluczową konwencję morską

Szwajcaria stała się pierwszym krajem bez dostępu do morza a dysponującym interesami morskimi, który ratyfikował Konwencję Pracy na Morzu (MLC), 2006. Ratyfikacja zbiega się z piątą rocznicą przyjęcia Konwencji z lutego 2006 roku. Szwajcarski instrument ratyfikacyjny MLC zdeponowany został w Międzynarodowym Biurze Pracy w dniu 21 lutego 2011 roku. Mamy w tym przypadku do czynienia…

Ratyfikacja MLC 2006 przez Wyspy Marshall’a

Wyspy Marshall’a stały się jednym z pierwszych Państw Bandery, które ratyfikowały Konwencję Pracy na Morzu MOP (MLC), 2006. Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie odnotowało instrument ratyfikacyjny z datą 25 września 2007 roku. Marynarzom może wydawać się dziwne, że ten kraj taniej bandery znalazł się w czołówce krajów ratyfikujących Konwencję mającą na celu wprowadzenie godziwych norm…

Stanowisko ETF w sprawie Białej Księgi Transportu

Stanowisko ETF w sprawie Białej Księgi Transportu „Mapa drogowa utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu“ (Kom (2011) 144 wersja ostateczna) Październik 2011 President Graham Stevenson General Secretary Eduardo Chagas Vice Presidents Alexander Kirchner Brigitta Paas STANOWISKO ETF W SPRAWIE BIAŁEJ KSIĘGI TRANSPORTU „MAPA DROGOWA UTWORZENIA JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU TRANSPORTU“ (KOM (2011) 144 WERSJA OSTATECZNA) WPROWADZENIE 1. Europejska…

BIAŁA KSIĘGA TRANSPORTU UE 2011

Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna     BIAŁA KSIĘGA TRANSPORTU UNII EUROPEJSKIEJ 2011     Mapa drogowa utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – na rzecz osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu   SEK(2011) 359 wersja ostateczna SEK(2011) 358 wersja ostateczna SEK(2011) 391 wersja ostateczna   SPIS TREŚCI BIAŁA KSIĘGA Mapa drogowa utworzenia jednolitego…

List otwarty Sekretarza Generalnego IMO do Marynarzy

Międzynarodowa Organizacja Morska – IMO Sekretarz Generalny 11 lutego 2011 Drogi Marynarzu, Nazywając rok 2010 „Rokiem Marynarza”, wyraziłem nadzieję, że kiedy pod jego koniec rozważymy co udało nam się osiągnąć, będziemy mogli powiedzieć, że 2010 rok w istocie odmienił życie marynarzy. Mieliśmy trzy główne cele : zwiększenie świadomości wśród ogólnej opinii publicznej odnośnie niezastąpionych usług…

Piraci somalijscy rozszerzają ataki w kierunku Indii

Piraci somalijscy rozszerzają ataki w kierunku Indii 10 grudnia 2010 Somalijscy piraci wydają się kontynuować sięganie co coraz dalszych obszarów Oceanu Indyjskiego w kierunku Indii. Należący do Bangladeszu i podnoszący banderę tego kraju Jahan Moni, z załogą składającą się z 25 marynarzy z Bangladeszu, został porwany w dniu 5 grudnia zaledwie 275 mil morskich od…