Branża żeglugowa domaga się priorytetowego szczepienia marynarzy w obliczu ponownych zmagań związanych ze zmianami załóg
Aby uniknąć powtórzenia się „kryzysu zmian załogi” w 2020 roku Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) kieruje apele do rządów o umieszczenie na czele kolejki do szczepień, jako kluczowych pracowników, marynarzy i znajdujących się na pierwszej linii pracowników portowych. ICS domaga się aby rządy, które po raz kolejny, w odpowiedzi na nowe mutacje COVID-19, ograniczają podróżowanie uznały kluczową rolę jaką marynarze odgrywają w globalnym łańcuchu dostaw.
Branża żeglugowa wie, że zdrowi, zaszczepieni marynarze mają kluczowe znaczenie dla zaopatrzenia narodów w niezbędne towary. W 2021 roku będzie to coraz częściej dotyczyć materiałów medycznych, takich jak strzykawki i środki ochrony osobistej (PPE) niezbędnych przy podawaniu szczepionek na COVID-19. Jednakże ograniczenia powiązane z COVID-19 zmusiły setki tysięcy pracowników do przekraczania swoich kontraktów co spowodowało przemęczenie załóg, obawy o bezpieczeństwo statków i ograniczenia do dostępu do opieki zdrowotnej. Obecnie kryzys zmian załogi poważnie dotyka marynarzy a niektórzy z nich zbliżają się do okresu 2 lat od kiedy utknęli na morzu. Ograniczone wsparcie ze strony rządów krajowych sprawia, że istnieje realna obawa, iż z powodu nowych restrykcji liczba takich marynarzy, zamiast się zmniejszać, zacznie szybko wzrastać.
Rozprzestrzenianie się nowej mutacji COVID-19 w Brazylii, RPA i Wielkiej Brytanii powoduje wprowadzanie surowszych restrykcji w podmianach załogi na całym świecie. Na przykład Filipiny rozszerzyły swój tymczasowy zakaz zmiany załogi do 35 państw i zabroniły zagranicznym marynarzom opuszczania statków w filipińskich portach. Wielka Brytania zakazuje wstępu podróżnym z Ameryki Południowej a także Stany Zjednoczone zaostrzyły swoje wymogi dotyczące wjazdu. Stanowi to część szerszego globalnego ograniczania łatwości w podróżowaniu, którego obawia się przemysł żeglugowy i co może spowodować, że setki tysięcy marynarzy będą dodatkowo poszkodowani z powodu bezczynności rządów.
Reprezentując ponad 80% światowych armatorów, ICS żąda aby rządy na całym świecie poważnie potraktowały swoje obowiązki wobec marynarzy i uniknęły powtórzenia błędów z 2020 roku. Wysokiej rangi komitet ekspertów prawnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) stwierdził w ubiegłym roku, że rządy naruszyły prawa marynarzy i podczas pandemii COVID-19 nie zastosowały się do kilku postanowień Konwencji o Pracy na Morzu.
Aby zagwarantować bezpieczeństwo swoich pracowników przemysł żeglugowy i organizacje, a w tym ICS, jednoczą się i wzywają do podjęcia działań i natychmiastowego wsparcia marynarzy przez cały łańcuch dostaw. Przeciętny statek ma na pokładzie marynarzy co najmniej trzech narodowości a czasami jest ich nawet trzydzieści. Fakt ten sprawia, że możliwość szczepień według kryterium narodowości, które obecnie jest modelem dystrybucji szczepionek, stanowi wyzwanie. Priorytetowy dostęp do szczepionek dla wszystkich marynarzy i „paszporty szczepień”, zgodne z protokołami i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są postrzegane jako kluczowe dla utrzymania światowego handlu.
Jeszcze przed wydaniem orzeczenia MOP w grudniu 2020 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która wzywała wszystkie kraje świata do wyznaczenia marynarzy jako kluczowych pracowników. Równie papież Franciszek wyraził swoje zaniepokojenie losem 400 000 opuszczonych marynarzy i wzywał rządy aby zrobiły wszystko co możliwe aby zakończyć kryzys zmian załogi.
Podczas gdy do tej pory ponad 40 krajów uznało marynarzy za kluczowych pracowników to większość państw morskich tego nie zrobiła, co powoduje rosnące zapotrzebowanie przemysłu na nowe rozwiązania problemu dystrybucji szczepionek zanim kryzys humanitarny, z którym borykają się marynarze, jeszcze się nie pogłębi.
Guy Platten, sekretarz generalny ICS, powiedział:
„Korzyści ze szczepienia tych, którzy są odpowiedzialni za transport szczepionek i sprzętu ochrony osobistej (PPE), powinny być oczywiste. Rządy muszą klasyfikować marynarzy jako „kluczowych pracowników” i przyznać im priorytetowy dostęp do szczepionki, ponieważ niezdolność do rotacji załóg statków grozi przepływowi najważniejszych materiałów medycznych, niezbędnych dla globalnych wysiłków w zakresie szczepień.” „Jeśli chcemy utrzymać światowy handel nie wolno umieszczać marynarzy na końcu kolejki do szczepień. Rządy nie będą w stanie zaszczepić swoich obywateli bez przemysłu morskiego a co najważniejsze, bez naszych marynarzy”.
Tłumaczenie ze strony internetowej ICS z dnia 19.01.2020 roku.

wellmedia