Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) dwukrotnie wystąpiła o zaliczenie polskich marynarzy do „Etapu II” kolejności szczepień w „Projekcie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19”.
Również Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego (ZTdsŻiRM), w skład której wchodzi KSMMiR NSZZ „Solidarność, zwróciła się z wnioskiem do Premiera RP z prośbą o wpisanie marynarzy na priorytetową listę zawodów objętych programem szczepień przeciw COVID-19.

Pismo Strony Pracowników ZTdsŻiRM dostępne jest TUTAJ

wellmedia