Zwolnienie dochodów z płacenia podatku dochodowego ma zostać rozszerzone na wszystkie bandery. Zmiana przepisów ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Czy marynarze pracujący na statkach norweskich pod banderami innymi niż NIS i NOR z tego skorzystają skorzystają ?

Komisji Europejskiej został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on, że po przepracowaniu 183 dni w roku podatkowym na statku w transporcie międzynarodowym marynarz będzie zwolniony z płacenia podatku dochodowego. Wytyczne Wspólnoty Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego dotyczą przewidują jedynie dla pracy na statkach zarejestrowanych w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby dochody uzyskane od 1 stycznia 2021 roku zostały zwolnione z opodatkowania Komisja Europejska musi wydać decyzję w 2021 roku.
Treść pisma można przeczytać tutaj

wellmedia