Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Ale nadal kwarantanny po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, ( z wyłączeniem Czech i Słowacji -za okazaniem negatywnego wyniku testu, wjazd z tych krajów do Polski jest możliwy )

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej

https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html

wellmedia