Aktualna informacja dla marynarzy – nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku – stan na dzień 08-01-2021 r.

Na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19.

Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków, inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji oraz osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach, lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8880,Od-28-grudnia-nowe-obostrzenia-na-polskiej-granicy.html