KONTROLA BHP w BTZ – GDYNIA, dnia 03.09.2014

Dnia 25.08.2014 roku poinformowano Panów Prezesów wszystkich polskich portów i spółek portowych o Bałtyckim Tygodniu Kampanii ETF (Europejska Federacja Transportowców) obejmującym państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii w dniach 1-5 września 2014 roku. Również tego samego dnia poinformowaliśmy pisemnie Bałtycki Terminal Zbożowy o Bałtyckim Tygodniu Akcji. Zwróciliśmy uwagę na aktualną sytuację w europejskim przemyśle…

POPARCIE DLA PORTOWCÓW DCT W GDAŃSKU

List od Międzynarodowej Rady Portowców Europy

LIST OD PORTOWCÓW Z AARHUS

Do Naszych Braci i Sióstr w Gdańsku

TEKST REZOLUCJI KOMITETU BAŁTYCKIEGO

EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTOWCÓW Sekcja Transportu Morskiego Komitet Bałtycki Kopenhaga, 29-30 kwietnia 2013 Prawo do wolności związkowej na terminalu DCT w Gdańsku, Polska. My, członkowie i przedstawiciele Komitetu Bałtyckiego, stanowiącego część Sekcji Transportu Morskiego (MTS) Europejskiej Federacji Transportowców, przyjmujemy następującą rezolucję w ramach naszego spotkania mającego miejsce w Kopenhadze, w dniach 29-30 kwietnia 2013 roku: Wyrażamy…

Pakiet Portowy II; Strategia & Doświadczenia

List od Międzynarodowej Rady Portowców Europy