EUROPEJSKA FEDERACJA TRANSPORTOWCÓW
Sekcja Transportu Morskiego Komitet Bałtycki
Kopenhaga, 29-30 kwietnia 2013

Prawo do wolności związkowej na terminalu DCT w Gdańsku, Polska.

My, członkowie i przedstawiciele Komitetu Bałtyckiego, stanowiącego część Sekcji Transportu Morskiego (MTS) Europejskiej Federacji Transportowców, przyjmujemy następującą rezolucję w ramach naszego spotkania mającego miejsce w Kopenhadze, w dniach 29-30 kwietnia 2013 roku:

Wyrażamy nasze pełne poparcie dla i solidarność z pracownikami terminalu DCT w Gdańsku, Polska, którzy zorganizowali się jako członkowie NSZZ „Solidarność”.

Potwierdzamy i wspieramy żądanie dokerów terminalu DCT dotyczące ich prawa do wolności związkowej i rokowań zbiorowych w oparciu o Konwencje MOP nr 87 & 98.

Uznajemy wysiłek członków NSZZ „Solidarność” na rzecz zorganizowania się na terminalu DCT jako wyraz i poszanowanie przepisów międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.

Udzielamy ze swej strony pełnego wsparcia ich wysiłkom i zobowiązujemy się do wspierana ich walki o reprezentowanie w miejscu pracy przez NSZZ „Solidarność”. Nadal będziemy pomagali w imię międzynarodowej solidarności.

wellmedia