Wyższe zasiłki statutowe i zapomogi socjalne dla członków Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 roku, decyzją Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków, zwiększone zostały wysokości zasiłków statutowych i zapomóg dla członków OM NSZZ „Solidarność” MiR.

Poniżej obowiązujące od 1 stycznia br. wysokości zasiłków:

1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – 400,0PLN
2. Zasiłek z tytułu adopcji dziecka – 400,0PLN
3. Zapomoga z tytułu śmierci członka Związku – 500,0PLN
4. Zapomoga z tytułu śmieci członka rodziny – 300,0PLN

Przypominamy, że aby otrzymać zasiłek statutowy lub zapomogę z tytułu m.in. urodzenia dziecka, adopcji dziecka, śmierci członka rodziny należy:

• Posiadać staż związkowy – min 6 miesięcy,
• Mieć uregulowaną składkę członkowską,
• Wypełnić odpowiedni wniosek i załączyć wymagane dokumenty.