Informujemy, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i instytucją norweską NAV – Social Insurance and Contributions dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register).

Strona norweska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia na okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku.

Niniejsze Porozumienie stanowi przedłużenie dotychczas obowiązującego Porozumienia, które po raz pierwszy zostało zawarte w dniu 2 lipca 2004 roku. Od tego czasu było ono już kilkakrotnie prolongowane przez właściwe instytucje odpowiednio Norwegii i Polski.

Pełna treść zawartego Porozumienia -> Porozumienie Polsko Norweskie 2022 .

wellmedia