Aktualna informacja dotycząca kwarantanny dla marynarzy

Informujemy, że z obowiązku kwarantanny w ramach wykonywania czynności zawodowych są zwolnieni marynarze powracający ze strefy Schengen, a wracający z poza strefy Schengen muszą wykonać obowiązkowy test.

Marynarze wymienieni w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do RP z poza strefy Schengen(vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać funkcjonariuszowi SG negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach:

· przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

· przed odprawą graniczną – po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska,

· na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Ważne – w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem podróżny korzystając z tej opcji – nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG.

Zmiany obowiązują od dnia: 15 grudnia 2021 r. do dnia 31-01-2022 r. Szczegóły znajdują się na stronie Straży Granicznej RP, w dziale informacje dla podróżnych

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html