30 września 2022 roku upłynął termin obowiązywania Porozumienia pomiędzy instytucją norweską i ZUS zawartego na okres od 1 lipca do 30 września 2022 roku.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało Zakład, że norweski resort pracy nie wyraził zgody na przedłużenie porozumienia, ponieważ jego celem było jedynie umożliwienie dostosowania się pracodawców i instytucji do nowych zasad ustalania ustawodawstwa właściwego.
Oznacza to, że od 1 października 2022 roku zastosowanie wobec osób mieszkających w Polsce, zatrudnionych na norweskich statkach pływających pod banderą norweską zarejestrowaną w NIS ma norweskie ustawodawstwo.
Od wydanej daty Zakład nie będzie miał podstaw do wydawania zaświadczeń W/NOR.
Więcej informacji można znaleźć Pismo_ZUS_ws_wygasniecia_porozumienia_30092022

wellmedia