KOMUNIKAT nr 1 Komisji Wyborczej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz związkowych, na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” i kalendarza wyborczego na kadencję 2023-2028, informujemy o rozpoczęciu wyborów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.
Prosimy o zaangażowanie w zgłaszaniu kandydatów i liczny udział w wyborach. Skuteczna działalność związkowa w obronie praw marynarzy zależy m.in. od naszej sprawności organizacyjnej.

Na podstawie decyzji Komisji Wyborczej zgłaszanie kandydatów na delegatów na XI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów do dnia 31 października 2022 roku.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.
Druk zgłoszenia do pobrania w biurze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków i lub TUTAJ. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz pisemną zgodę kandydata.

Zgłoszenia można składać osobiście lub listownie na adres: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków, 81-326 Gdynia, ul. Szczecińska 22/LU2.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 58 6218541 lub e-mailowo: marynarz@nms.org.pl

Za Komisję Wyborczą
OM NSZZ „Solidarność” MiR

Grzegorz Daleki, Przewodniczący