Ochrona zabezpieczenia społecznego jest jednym z najbardziej istotnych aspektów godziwej pracy. Strona Pracowników wnioskuje do strony rządowej o uregulowania kwestii zabezpieczenia społecznego polskich marynarzy zgodnie z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu – MLC, 2006.

Konwencja ustala, że marynarze podlegający krajowemu ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego są uprawnieni do korzystania z ochrony dot. zabezpieczenia społecznego nie mniej korzystnego niż to, z którego korzystają pracownicy lądowi. W związku z powyższym celem ankiety jest poznanie opinii marynarzy należących do NSZZ „Solidarność” na ten temat.

MARYNARZU wypełnij Ankieta ws zabezpieczenia spolecznego marynarzy i odeślij ją na nasz adres e-mailowy lub pocztowy do dnia 30.11.2022 roku:

marynarz@nms.org.pl

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

ul. Szczecińska 22/LU2

81-326 GDYNIA

wellmedia