Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego,

Ze względu na specyfikę zatrudnienia członków naszej organizacji, na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, rozdział VII, wybory delegatów na XI Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków (WZD OM NSZZ „Solidarność” MiR) zostaną przeprowadzone poza zebraniem.

Możliwości zagłosowania :
1) listownie,
2) osobiście w siedzibie OM NSZZ „Solidarność” MiR, Gdynia, ul. Szczecińska 22/LU2 (parter) w godzinach 9-15.

Termin głosowania : od 1 grudnia 2022 roku do 15 lutego 2023 roku.

wellmedia