Z okazji nadchodzących Świąt pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań
życzą
Członkowie Komisji Organizacji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków

wellmedia