KOMUNIKAT NR 1

Szanowna Koleżanko i Szanowny Kolego!

W związku z kończącą się kadencją funkcjonowania władz naszego związku zawodowego, na podstawie Ordynacji Wyborczej i kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018, informujemy o rozpoczęciu wyborów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.
Prosimy o zaangażowanie w zgłaszaniu kandydatów i udział w wyborach.
Skuteczna działalność związkowa w obronie praw pracowniczych zależy m.in. od naszej sprawności organizacyjnej.

Komisja Wyborcza prosi o zgłaszanie kandydatów na delegatów na IX Międzyzakładowe Zebranie Delegatów do dnia 20 października 2013.
Liczba kandydatów jest nieograniczona.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz pisemną zgodę kandydata (wzór poniżej).
Zgłoszenia można składać osobiście do naszego biura codziennie w godzinach 8-15.30
lub listownie na adres: Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków
81-310 Gdynia ul. Śląska 49a
Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie telefonicznie w godzinach od 800 -1530
Nr telefonów: 058/661-20-35 lub 058/621-85-41.
O szczegółach wyborów delegatów poinformujemy w kolejnym liście.

Za Komisję Wyborczą

Mirosława Józefowicz, przewodnicząca

(wzór zgłoszenia)

Data ……………………

Zgłaszam kandydaturę na delegata Międzyzakładowego Zebrania Delegatów IX kadencji NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków Pana (Pani):
……………………………………………………………………………………………..

stanowisko:………………….

nr telefonu:……………………

Zgłaszający……………………………..

Wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Marynarzy i Rybaków.

……………………….
podpis kandydata

wellmedia