Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zwróciła się do nas za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF), o pomoc w dotarciu do jak największej liczby marynarzy w celu zebrania informacji na temat obecnej sytuacji w odniesieniu do przepisów emerytalnych dla marynarzy. Celem MOP jest zebranie poufnych danych od marynarzy i wypracowanie mocnego argumentu dla poparcia inicjatywy natychmiastowej debaty w sprawie zmian w Konwencji o Pracy na Morzu (MLC), 2006. ITF w pełni popiera inicjatywę MOP. Zachęcamy do wypełnienia ankiety w w/w kwestii na stronie internetowej ITF Seafarers:

http://www.itfseafarers.org/ILO-pension-survey.cfm/formbuilder/124/p/1

wellmedia