Gdynia, 2013-10-29

Szanowna Koleżanko!
Szanowny Kolego!

Ze względu na specyfikę zatrudnienia członków naszej Organizacji, na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” rozdział VII, wybory delegatów zostaną przeprowadzone poza zebraniem – z przenośną urną.
Prosimy o zagłosowanie.

Możliwości głosowania:
1) głosowanie listowne – w tym przypadku prosimy o włożenie karty do głosowania
do czystej koperty – bez adresu. Czystą kopertę prosimy zakleić i włożyć do koperty adresowej. Zaadresowaną kopertę prosimy wysłać do nas.
2) głosować można również osobiście w siedzibie OM NSZZ „S” MiR
Gdynia ul. Śląska 49a, w godzinach od 9.00 do 15.00

Termin głosowania: od 4 listopada 2013 roku do 28 lutego 2014 roku.
W okręgu nr 1 liczba miejsc mandatowych wynosi 19, zgłoszono kandydatów 19.
W okręgu nr 2 liczba miejsc mandatowych wynosi 15, zgłoszono kandydatów 15.

Ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów w okręgu nr 1 i 2 jest równa liczbie miejsc mandatowych przekazujemy sposób głosowania:

1. można głosować na wszystkich kandydatów – nikogo nie skreślamy – głos ważny.
2. można głosować na wybranych kandydatów – wówczas wybieranych kandydatów nie skreślamy. Skreślamy tylko tych kandydatów, na których nie chcemy oddać głosu. Liczba skreśleń dowolna – głos ważny.
3. Można skreślić wszystkich kandydatów – na nikogo nie oddając głosu – głos ważny.

Uprzejmie prosimy o skorzystanie z prawa wyborczego i zagłosowanie w wygodnej
i wybranej przez siebie formie: 1) listownie lub 2) w siedzibie „Solidarności”.

Każdy członek naszej organizacji otrzyma list ze szczegółową informacją o rozpoczęciu wyborów, możliwościach i sposobie głosowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie telefonicznie, w godzinach od
9 -15, nr telefonów: 58/661-20-35 lub 58/621-85-41.

Z poważaniem

Za Komisję Wyborczą

Mirosława Józefowicz, przewodnicząca

wellmedia