Szwajcaria ratyfikuje kluczową konwencję morską

Szwajcaria stała się pierwszym krajem bez dostępu do morza a dysponującym interesami morskimi, który ratyfikował Konwencję Pracy na Morzu (MLC), 2006. Ratyfikacja zbiega się z piątą rocznicą przyjęcia Konwencji z lutego 2006 roku.

Szwajcarski instrument ratyfikacyjny MLC zdeponowany został w Międzynarodowym Biurze Pracy w dniu 21 lutego 2011 roku. Mamy w tym przypadku do czynienia z dwudziestym krajem członkowskim ONZ i szóstym krajem europejskim, który ratyfikował MLC.

Pierwsze wymagania odnośnie wejścia w życie MLC – objęcie 33% światowego tonażu brutto – zostało już przekroczone, osiągając 48 % światowego tonażu brutto. Ratyfikacja szwajcarska stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia drugiego wymagania polegającego na ratyfikacji przez 30 krajów. Rząd szwajcarski zobowiązuje się obecnie do stosowania MLC do swej floty liczącej około 640.000 ton brutto i operującej na całym świecie.

Po otrzymaniu instrumentu ratyfikacyjnego, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy, Juan Somavia, stwierdził, że ruch sygnalizuje „jeszcze jedno zdecydowane zobowiązanie do wymiaru społecznego globalizacji”. Konwencja, promuje teraz godziwą pracą marynarzy pracujących na statkach podnoszących szwajcarską banderę, niezależnie od funkcji do jakiej są zaangażowani.

MLC tworzy dla ponad 1,2 mln marynarzy „konstytucję” i ustanawia równe pole gry dla armatorów.

 

Konwencja MLC

(Źródło: ILOLEX – 20. 9. 2011)