Wyspy Marshall’a stały się jednym z pierwszych Państw Bandery, które ratyfikowały Konwencję Pracy na Morzu MOP (MLC), 2006. Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie odnotowało instrument ratyfikacyjny z datą 25 września 2007 roku. Marynarzom może wydawać się dziwne, że ten kraj taniej bandery znalazł się w czołówce krajów ratyfikujących Konwencję mającą na celu wprowadzenie godziwych norm pracy i życia marynarzy na statkach. Zdziwienie to będzie mniejsze, jeśli zapoznają się z adresem organu odpowiedzialnego:

International Registries, Inc.

Attn: Maritime Administration

11495 Commerce Parka Drive

Reston, Virginia 20191-1506

United States of America.

Republika Wysp Marshall’a (RMI) była drugim po Liberii państwem ratyfikującym Konwencję MLC.

Według instrumentu ratyfikacyjnego Wyspy Marshall’a zmodyfikowały swe prawa i przepisy celem wdrożenia MLC, 2006. Wszyscy armatorzy i operatorzy statków pod banderą Wysp Marshall’a powinni zaznajomić się z tymi zmianami i odpowiednio je stosować.

Dobrowolne przestrzeganie

Wyspy Marshall’a ustanowiły także okres dobrowolnego przestrzegania przepisów dotyczących inspekcji i certyfikacji zawartych w Konwencji. Ten okres dobrowolnego przestrzegania rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2010 roku i zakończy się z chwilą wejścia Konwencji w życie, kiedy to przestrzeganie wszystkich postanowień MLC 2006 stanie się obowiązkiem.

Administrator Morski zachęca wszystkich armatorów i operatorów statków pod banderą Wysp Marshall’a, aby wykorzystali ten okres dobrowolnego przestrzegania celem ustanowienia środków spełniających wymagania MLC 2006 dotyczące inspekcji i certyfikacji kiedy staną się one obowiązkowe. Ponieważ MLC 2006 stanowi krzywą uczenia się dla wszystkich zainteresowanych, Administrator Morski współpracuje blisko ze swymi armatorami i operatorami oraz z Uznanymi Organizacjami, do których oddelegowano funkcje inspekcyjne i certyfikacyjne w zakresie MLC 2006, aby pracowały nad wszelkimi nieprzewidzianymi sprawami i zapewniły pełne i praktyczne wdrożenie Konwencji.

Wymagania Wysp Marshall’a odnośnie przestrzegania MLC, 2006

Administrator Morski opublikował serię Obwieszczeń Morskich, Wytycznych Morskich i Formularzy w kontekście MLC, 2006. Publikacje te, opisane poniżej, będą musiały zostać wykorzystane przy stosowaniu Praw Wysp Marshall’a (MI-107) oraz Rozporządzeń (MI-108) wdrażających MLC, 2006.

Obwieszczenia Morskie

MN-2-011-33, Konwencja Pracy na Morzu, 2006 Program inspekcji i certyfikacji
MN-7-046-1, Artykuły porozumienia pomiędzy kapitanem i marynarzami w służbie handlowej Republiki Wysp Marshalla (artykuły musteroli)
MN-7-044-1, Pomieszczenie, udogodnienia rekreacyjne, wyżywienie, zaopatrzenie w żywność i wodę*
MN-7-042-1, Opieka medyczna na statkach i na lądzie: Apteczka, utrzymywanie rejestrów i obowiązki oraz szkolenie w zakresie opieki medycznej
MN-7-049-1, Prace niebezpieczne i warunki BiHP dla marynarzy w wieku poniżej 18 lat
MN-7-051-2, Minimalny czas odpoczynku
MN-7-053-1, Statkowe procedury zażaleniowe
MN-7-045-1, Zademonstrowanie przestrzegania w zakresie służb naboru i pośrednictwa pracy
MN-7-052-1, Repatriacja .

* Konwencje MOP No. 92 i No. 133, zajmujące się pomieszczeniem załogi, uznane są przez Wyspy Marshall’a i powinny być stosowane do czasu stania się Konwencji MLC, 2006, zobowiązującą. (Patrz Okólnik techniczny – 2 zrew.1).

Wytyczne Morskie

MG -7-44-1 Obsługa żywności, składowania i przygotowywanie
MG -7-47-1 Wytyczne dotyczące badań lekarskich i świadectw marynarzy

Formularze

MSD 400 A, Deklaracja zgodności z MLC, Część I
MSD 400 B, Deklaracja zgodności z MLC, Część II
SICD-100, Tabela statkowej organizacji pracy
SIDC-101, rejestry czasu odpoczynku

Publikacje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)

Następujące materiały opublikowano w MOP i stanowią one przydatne dokumenty odniesieniowe :

MLC, 2006
Wytyczne ws. Inspekcji państwa Bandery w oparciu o MLC, 2006
Wytyczne ws. Inspekcji państwa Portu w oparciu o MLC, 2006

Konwencja MLC, 2006 a jachty

Jako drugi kraj ratyfikujący MLC, 2006, Republika Wyspy Marshall’a odgrywa aktywną rolę w dokonywaniu oceny w jaki sposób uczynić nowy reżim funkcjonującym w skomplikowanym i zróżnicowanym świecie morskim, obejmującym także jachty. Jako jeden, z praktycznie kilku dostępnych, tanich rejestrów USA, obejmuje wiele jednostek klasyfikowanych jako jachty. Stąd to zainteresowanie.

Ważne znaczenie ma odnotowanie, że Konwencja MLC, 2006 ma zastosowanie do wszystkich statków, własności publicznej lub prywatnej, zaangażowanych zwykle w działania komercyjne. Określenie „zaangażowane zwykle w działania komercyjne” nie jest zdefiniowane w MLC 2006, dlatego wymaga zdefiniowania przez każdy ratyfikujący rząd, w konsultacji ze swymi partnerami społecznymi. Administrator Morski Wysp Marshall’a uważa, że aby jacht można było uznać za „komercyjny” do celów MLC, 2006, musi on być zaangażowany w działania komercyjne w ciągu 183 dni, lub więcej, w roku kalendarzowym. Działania komercyjne zostaną wówczas definiowane jako dni czarteru przez strony inne niż właściciel.

Wyspy Marshall’a rozumieją, że chociaż jacht jest statkiem, zachodzi fundamentalna różnica między jachtami a zbiornikowcami, kontenerowcami, masowcami i statkami wycieczkowymi. Różnica polega na tym, że jachty są przeważnie jednostkami rekreacyjnymi. Liczne z nich mogą być okazjonalnie wynajmowane, aby pomóc w uniesieniu kosztów, ale okazjonalne wynajmowanie nie zmienia jachtów rekreacyjnych w statki komercyjne.

Przed ratyfikowaniem MLC, 2006, RMI wprowadziła dynamiczną strukturę regulacyjną honorującą i chroniącą swych marynarzy. Od czasu ratyfikacji w roku 2007, RMI dokonała dalszych zmian w swym ustawodawstwie morskim celem doprowadzenia do zgodności z wymaganiami Konwencji. Te poprawki mają zastosowanie do załóg statków niezależnie od tego, czy pracują oni w technicznych pomieszczeniach na zbiornikowcach czy na pokładach jachtów. Stąd, niezależnie od tego czy jacht uznawany jest za „komercyjny” czy „prywatny”, w oparciu o prawo RMI, marynarzom na jachtach Wysp Marshall’a przyznaje się ochronę socjalna przewidzianą w MLC, 2006.

wellmedia