Deklaracja Neptuna zobowiązuje przemysł morski do działania mającego na celu zakończenie kryzysu związanego ze zmianami załogi.

Nowe globalne zobowiązanie podpisane przez ponad 300 liderów branży morskiej i praw człowieka ma zmienić oczekiwania i nałożyć odpowiedzialność na przemysł morski za wykorzystanie swoich wpływów aby zakończyć pogłębiający się kryzys związany ze zmianami załogi. Sygnatariuszami tego dokumentu są duże międzynarodowe koncerny, takie jak BP, Cargill, Rio Tinto i Shell.

Ci, którzy przyjęli dzisiaj Deklarację Neptuna w sprawie dobra marynarzy i zmian załogi , zobowiązali się do wspólnego podjęcia odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu, który spowodował, że setki tysięcy marynarzy na całym świecie zostało zmuszonych do pracy przymusowej.
Sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) Stephen Cotton z zadowoleniem przyjął dzisiejsze zobowiązanie 327 firm i organizacji, które podpisały Deklarację Neptuna, inicjatywę której przewodniczy Światowe Forum Morskie.

„ITF z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie armatorów, czarterujących, inwestorów, organizacji pozarządowych i grup branżowych w podpisanie Deklaracji Neptuna i teraz oczekuje, że słowa zostaną zamienione w czynu” – powiedział Cotton.

„Wraz z pojawieniem się nowych wariantów Covid widzimy, niestety, że rządy cofają się i wprowadzają więcej ograniczeń. Teraz nadszedł czas aby każdy dyrektor generalny, każdy członek zarządu, każda firma, która opiera się na globalnej żegludze zażądała od rządów aby nie zapominały o kluczowych pracownikach, którzy napędzają ich gospodarki i odblokowały, zanim kryzys się pogorszy, swoje granice dla marynarzy.”

„Teraz firmy muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Oznacza to koniec umów czarterowych z klauzulami „zakaz zmiany załogi” : czarterujący muszą współpracować z właścicielami statków aby ułatwić zmiany załogi. Oznacza to, że inwestorzy pytają firmy, których są właścicielami, co robią aby zaradzić kryzysowi. A to z kolei oznacza pytanie, dlaczego jakaś firma z branży nie podpisała tej deklaracji” – powiedział Cotton.

Sygnatariusze Deklaracji Neptuna zobowiązali się do działania, w tym do wezwania przedstawicieli branży i rządów aby:
• Uznali marynarzy za kluczowych pracowników i przyznali im priorytetowy dostęp do szczepionek na Covid-19
• Ustanowili i wdrożyli, w oparciu o istniejące najlepsze praktyki, protokoły zdrowotne o złotym standardzie
• Zintensyfikowali współpracę między operatorami statków i czarterującymi aby ułatwić zmiany załogi
• Zapewnili marynarzom łączność powietrzną między kluczowymi węzłami morskimi

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 26.01.2021 roku:
https://www.itfglobal.org/en/news/neptune-declaration-resets-expectation-accountability-maritime-industry-act-end-crew-change?fbclid=IwAR39bJzN_36sRFWkZF7u4kxNq6yNyOVD8qjULoFcIHWUCmHtM2kgBF6b-Lo

wellmedia