Zapowiedzi organizacji międzynarodowych IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska) i ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy) wskazują na nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących warunków pracy i pobytu na statkach. Te proponowane inicjatywy, mające zrewolucjonizować życie marynarzy, kładą nacisk na poprawę warunków socjalnych na morzu.

Jedną z kluczowych zmian jest ułatwienie marynarzom wnoszenia skarg i roszczeń już po podpisaniu kontraktu, lecz przed rozpoczęciem służby. Powstała ona w odpowiedzi na doświadczenia z czasów pandemii COVID-19, kiedy wiele umów marynarskich nie zostało zrealizowanych, pozostawiając załogi bez możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw.

Poprawa dostępu do internetu dla załogi, na preferencyjnych warunkach, to kolejna istotna zmiana. Zgodnie z układami zbiorowymi ITF od 2024 roku, internet ma być dostępny dla załogi bez dodatkowych opłat, tam gdzie to jest możliwe. To wyraźne wyjście naprzeciw potrzebom współczesnych marynarzy, umożliwiając im lepszą komunikację i kontakt z bliskimi podczas długich rejsów.

Kolejnym aspektem, który zyskał uwagę, jest zapewnienie darmowej wody pitnej i odpowiednio zbilansowanych posiłków. Zgodnie z zapisami ILO/MLC, darmowe posiłki były i są zagwarantowane, jednakże zagadnienie darmowej wody pitnej nie było dotychczas w pełni uregulowane. Ta propozycja jest krokiem w stronę kompleksowego wsparcia dla załóg, zapewniając im niezbędne źródła nawodnienia bez dodatkowych kosztów.

Dokładniejsze dopasowanie środków ochrony osobistej dla załogi to kolejny istotny aspekt proponowanych zmian. Wprowadzenie zapisów zobowiązujących armatora do zapewnienia odpowiednich rozmiarów odzieży ochronnej dla każdego członka załogi stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa załogi na pokładzie.

Wreszcie, wyraźniejsze powiązanie armatora rejestrowego z zabezpieczeniem finansowym załogi to inicjatywa, która ma ułatwić działanie organów nadzoru oraz samych marynarzy w przypadku porzucenia przez armatora. Zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie ochrony dla załóg, zapewniając im wsparcie i zabezpieczenia w sytuacjach kryzysowych.

Zapowiedzi wprowadzenia tych zmian dotyczących MLC/ILO na grudzień 2024 roku przynoszą nadzieję na poprawę warunków pracy i życia na morzu dla tysięcy marynarzy na całym świecie. Ostateczna data implementacji może ulec zmianie, ale perspektywa tych zmian jest niezwykle obiecująca dla całej społeczności morskiej.

wellmedia