Dane z 2023 roku dotyczące porzucania marynarzy stanowią powód do niepokoju

19 stycznia 2024 roku w Londynie, Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) opublikowała dane dotyczące liczby porzuconych statków w 2023 roku, sygnalizując niepokojący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Łącznie zgłoszono 132 porzucenia, czyli o 13 więcej niż w 2022 roku, co stanowi wzrost o 10,92%. Zdecydowana większość tych raportów (129) została sporządzona przez ITF.

Zgodnie z Konwencją o pracy na morzu z 2006 roku („MLC”), statek uważa się za porzucony, jeśli armator nie pokryje kosztów repatriacji marynarza, pozostawi go bez niezbędnego zaopatrzenia i wsparcia lub w inny sposób jednostronnie zerwał z nim więzi, w tym nie wypłacił mu umownego wynagrodzenia przez co najmniej dwa miesiące.

Kluczowe ustalenia obejmują:

  • Zaległe wynagrodzenia w 129 przypadkach zgłoszonych przez ITF przekroczyły 12,1 miliona dolarów.
  • 1676 marynarzy skontaktowało się z ITF z opuszczonych statków.
  • Najczęściej porzucani byli marynarze indyjscy – ponad 400 przypadków.

Do chwili obecnej ITF otrzymał zaległe wynagrodzenia o wartości ponad 10,9 miliona dolarów z 60 spośród tych statków. Ostateczna kwota przekroczy 12,1 miliona dolarów, ponieważ rozstrzyganie spraw zajmie trochę czasu, a inni marynarze mogą zgłosić się, zwiększając sumę wynagrodzeń podlegających zwrotowi. (…..)

O ITF: Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) to demokratyczna federacja stowarzyszeniowa, uznawana za wiodącą światową instytucję w zakresie transportu. Z pasją dążymy do poprawy warunków pracy, jednocząc związki zawodowe z 147 krajów, aby zapewnić swoim członkom prawa, równość i sprawiedliwość. Reprezentujemy głosy prawie 20 milionów kobiet i mężczyzn pracujących w branży transportowej na całym świecie.

Źródło : link