Od 22 grudnia 2023 roku, Międzynarodowy Forum Negocjacyjne (IBF) ogłosiło strefę wysokiego ryzyka dla marynarzy przepływających przez południową część Morza Czerwonego i Cieśninę Bab el-Mandab. Co to oznacza dla marynarzy?

  • Przysługuje dodatek równy podstawowej wypłacie za czas trwania trasy.
  • Podwójne odszkodowanie w przypadku śmierci lub niepełnosprawności.
  • Wymóg zwiększenia środków bezpieczeństwa do poziomu ISPS 3.

To działanie wynika z obaw o bezpieczeństwo marynarzy i statków spowodowanych działaniami rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym w kontekście konfliktu Izrael-Hamas. Wzywamy państwa posiadające wpływ w tym obszarze do ochrony tej strategicznie ważnej trasy handlowej, gwarantując bezpieczeństwo naszych marynarzy.

Wypowiedzi liderów branży, takich jak Toshihito Inoue, przewodniczący JNG, Capt. Belal Ahmed z IMEC czy David Heindel z ITF, podkreślają troskę o zdrowie i bezpieczeństwo załóg oraz potrzebę działań rządowych w regionie.

Nowa strefa wysokiego ryzyka obejmuje konkretne koordynaty, ale wyklucza strefę w promieniu dwunastu mil morskich od wybrzeża Jemenu, już określoną jako obszar operacji wojennych.

Zachęcam do przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa i monitorowania dalszego rozwoju sytuacji w tej części Morza Czerwonego. Wsparcie i bezpieczeństwo naszych marynarzy są kluczowe dla płynności globalnego handlu.

Źródło : https://www.itfseafarers.org/en/news/ibf-implement-high-risk-area-red-sea

wellmedia