Przekazujemy do wiadomości podpisane Porozumienie na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące ubezpieczenia polskich marynarzy pracujących na statkach zarejestrowanych w NIS (The Norwegian International Ship Register), na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r.
Treść Porozumienia pomiędzy ZUS a instytucją Norweską

wellmedia