Informujemy, że dnia 8 czerwca br Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” (KSMMiR NSZZ „Solidarność”) skierowała do ZUS prośbę o wystąpienie do odpowiednich władz Królestwa Norwegii w celu zawarcia stosownego Porozumienia na kolejny okres tzn od 1 lipca 2021 roku.
Pełna treść wystąpienia KSMMiR NSZZ „Solidarność” do ZUS znajduje się TUTAJ

wellmedia