Obsada załogi po skończonym kontrakcie

Masz prawo nie wykonywać żadnej pracy po skończonym kontrakcie, ale powinieneś być dostępny dla bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej, zagrażającej życiu i nie odmawiać pracy.
Poczekaj aż statek zakotwiczy lub zacumuje w porcie. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z dalszej pracy na pokładzie, może to obniżyć poziom załogi poniżej poziomu określonego przez Państwo bandery. W takim przypadku statek nie powinien mieć możliwości wypłynięcia w dalszą podróż i należy natychmiast złożyć raport do do Port State Control jak i do Państwa bandery.