Sławomir Mendat

Sławomir Mendat był znanym i lubianym marynarzem w naszym środowisku. Sławek zjednywał sympatię i podziw za swój profesjonalizm i szacunek okazywany dla drugiego człowieka. Jego wzorowe wykonywanie obowiązków marynarza na statkach znajdowało uznanie u polskich i zagranicznych armatorów. Wspomagał bezinteresownie „SOLIDARNOŚĆ” Polskich Linii Oceanicznych, a następnie NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Marynarzy i Rybaków. Był członkiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Marynarzy i Rybaków oraz delegatem naszej organizacji na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Wyrazy najgłębszego współczucia dla Rodziny składa Komisja Międzyzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Marynarzy i Rybaków w Gdyni

wellmedia