W dniach 10 – 14 października 2011 roku odbędzie się Bałtycki Tydzień Akcji obejmujący państwa i porty Morza Bałtyckiego i Norwegii. W tygodniu kampanii wezmą udział wszystkie afiliowane w ETF i ITF związki zawodowe portowców i marynarzy z w/w krajów.

W tym roku centrum koordynacyjne Tygodnia Akcji znajdować się będzie w Sztokholmie w Szwecji. Hasłem roboczym tegorocznych wydarzeń będzie: „marynarze organizują portowców, portowcy organizują marynarzy”. Hasło przewodnie sugeruje priorytety tegorocznej Akcji – potrzebę silniejszego niż obecnie zorganizowania marynarzy i portowców w związki zawodowe oraz wzajemną pomoc marynarzy i portowców w umacnianiu pozycji i roli związków zawodowych we współczesnej żegludze i przemyśle portowym.

System „foc” (flag of convienience) spowodował zaciemnienie i zagmatwanie zatrudnienia marynarzy. Bardzo rzadko w praktyce właściciel statku bezpośrednio zatrudnia na nim załogę. Zarząd techniczny i załogowy jest przekazywany osobnym podmiotom, jeszcze inne firmy zajmują się zarządzaniem komercyjnym. W tej sytuacji coraz trudniej funkcjonować związkom zawodowym oraz ustalić podmiot odpowiedzialny za zobowiązania wobec załogi. Unikatowa w skali świata kampania przeciwko systemowi „foc” prowadzona jest przez ITF od 1948 roku i zmierza w wymiarze dalekosiężnym do powrotu floty światowej pod bandery narodowe oraz do objęcia statków „foc” akceptowanymi przez ITF Układami Zbiorowymi .

Związki zawodowe portowców zmagają się z nie mniejszymi zagrożeniami. Wielonarodowa Globalna Sieć Terminali ma w swoim posiadaniu 50% światowych terminali portowych. W wielu strategicznych miejscach świata właściciele terminali, stosując różne formy nacisku, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zorganizowanie się portowców w związki zawodowe. W pogoni za zyskiem właściciele terminali odchodzą od stałych umów na rzecz pracowników dorywczych. Te zjawiska stają się coraz bardziej powszechne i wymagają zdecydowanej odpowiedzi. Stąd w roku 2006 ITF ogłosił rozpoczęcie nowej kampanii – przeciwko wygodnym portom „poc” (port of convienience). W tej kampanii związki zawodowe portowców mogą liczyć na pełne wsparcie i solidarność ze strony organizacji marynarzy.

Wspólnym zagrożeniem dla marynarzy i portowców jest wykonywanie przeładunków przez załogi statków. Pomimo upadku w Parlamencie Europejskim tzw. Pakietu Portowego liberalizującego usługi portowe, część jego zapisów nieformalnie przenika do europejskich portów tylnymi drzwiami. W większości portów europejskich prace przeładunkowe historycznie i tradycyjnie należą do portowców. Marynarze nie posiadają wystarczających kompetencji do wykonywania tych prac, z reguły nie otrzymują za nie wynagrodzenia i są do ich wykonania zmuszani przez pracodawców.

Praktyki samo przeładunku prowadzą również do zmniejszenia konkurencyjności portowych firm przeładunkowych, ograniczają zakres zlecanych prac i w konsekwencji prowadzą do zwolnień pracowników portowych.

W dniach 10 – 14 października chcemy dokonać wspólnego przeglądu sytuacji w portach bałtyckich w celu zapobieżenia nieuczciwej konkurencji oraz poprawy warunków zatrudnienia zarówno marynarzy jak i portowców.

Krajowym Koordynatorem Tygodnia Akcji oraz odpowiedzialnym za akcję w portach Szczecina i Świnoujścia, jest Inspektor ITF Adam Mazurkiewicz.

Za akcję na terenie portów Gdyni i Gdańska odpowiada Inspektor ITF Andrzej Kościk.

wellmedia