Światowi liderzy przemysłu i żeglugi wezwali Sekretarz Generalnego ONZ, żeby przekonał 193 państwa członkowskie do pilnego działania w celu uniknięcia „kryzysu humanitarnego” spowodowanego zatrzymaniem na całym świecie ponad 200 000 przemęczonych i wyczerpanych psychicznie marynarzy, którzy utknęli w pracy na swoich statkach i nie są w stanie zakończyć swoich obowiązków.

Przywódcy Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS), Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) i Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) we wspólnym liście do Antonio Guterresa wezwali Sekretarza Generalnego ONZ do upewnienia się, że rządy przyjmą 12-stopniowy zestaw protokołów wydany przez własny organ morski ONZ – Międzynarodową Organizację Morską.

W liście tym wyjaśniają, że „na świecie jest obecnie ponad 200 000 marynarzy, którzy zakończyli swoje kontraktowe obowiązki ale nie udało im się wrócić do domu. Wielu z tych marynarzy będzie doświadczać niekorzystnego wpływu na ich zdrowie psychiczne i ograniczoną zdolność, w obliczu rosnącego przemęczenia, do bezpiecznego wykonywania swoich zadań.”

„Ponadto surowe ograniczenia narzucone przez wiele krajów, w tym odmowa do zejścia na ląd i dostępu do niezbędnej pomocy medycznej znacznie przyczyniają się do wzrostu wyczerpania i zmęczenia. Niepokojący jest także wzrost liczby samobójstw i samookaleczenia wśród tej wrażliwej populacji pracowników.”

W piśmie podkreślono odpowiedzialność rządów za przestrzeganie Wytycznych ONZ dotyczących Zakresu Obowiązków i Praw Człowieka, według których państwa mają obowiązek chronić prawa człowieka, które są „oparte na podstawowym obowiązku rządów w zakresie ochrony posiadaczy tych praw, które mają zastosowanie zarówno w normalnych okolicznościach, jak i w czasie kryzysu.”

Niektóre rządy krajowe zareagowały pozytywnie i podjęły kroki aby uznać marynarzy za kluczowych pracowników. Stwarza to plan dla innych narodów i pokazuje jakie kroki można podjąć aby rozwiązać ten problem.

Gdy tysiące marynarzy stoją w obliczu wyczerpania za sterami statków na krytycznych szlakach dostaw – zegar tyka rządom nieubłaganie.

Już wcześniej, z powodu Covid-19, przedstawiciele pracowników i firm żeglugowych dwukrotnie zgodzili się na przedłużenie umów o pracę na statkach ponad określony czas, liderzy twierdzą, że „nie jest to trwałe rozwiązanie”.

„Czas ucieka. Prosimy o niezwłoczne podjęcie działań przed 16 czerwca 2020 roku – ostatecznym uzgodnionym terminem wprowadzenia zmian w załodze dla naszych marynarzy”.

Cytaty z wypowiedzi Stephen’a Cottona – Sekretarza Generalnego Międzynarodowej federacji Pracowników Transportu (ITF).

„Obecnie 200 000 marynarzy desperacko pragnie wrócić do domu, do swoich łóżek, zobaczyć rodziny i przytulić swoje dzieci. Utknęli na statkach, utrzymując handel odkąd wybuchła ta pandemia. Już wystarczy – zarobili na bilet do domu. Teraz rządy muszą sprawić aby tak się stało.”

„Czas aby rządy otworzyły swoje serca i otworzyły granice dla marynarzy na całym świecie. Alternatywą są wyczerpane załogi i zamknięcie światowego handlu. Świat nie może sobie na to pozwolić.”

Cytaty z wypowiedzi Guy Platten’a – Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS)

„Skierowaliśmy list do Sekretarz Generalnego ONZ Antonio Gutteresa aby zasygnalizować powagę tej sytuacji. Marynarze podjęli działania aby zapewnić dostawy dla krajów. Teraz potrzeba aby rządy uznały ich zaangażowanie i ułatwiły zmiany załogi tym kluczowym pracownikom”.

„Od początku kryzysu dobro i bezpieczeństwo naszych marynarzy było naszym priorytetem. Chociaż poczyniono pewne postępy i nastąpiła pewna ograniczona liczba podmian załogi to nadal istnieje pilna potrzeba zwiększenia skali i szybkości w przyjmowaniu przez rządy krajowe protokołów dotyczących podmian załogi.”

„Każdego dnia, w którym rządy nie przyjmują tych protokołów i nie pozwalają na zmiany załogi, wykazują one brak szacunku dla poświęcenia marynarzy, którzy wykazali je w imieniu ich ludności”.

Kontakt:

ICS : Duncan Bray +44(0)208638 8753 lub ICS@woodrowcomminications.com

ITF: Luke Menzies +61 433 889 844 lub media@itf.org.uk

Tłumaczenie artykułu ze strony internetowej ITF z dnia 22 maja 2020 roku.

wellmedia