Marynarz kluczowym pracownikiem transportu – wniosek strony pracowników

Dnia 15 czerwca br. strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, FZZMiR oraz OZZOiM, wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uznania marynarzy z kluczowych pracowników transportu.
Pełna treść pisma znajduje się TUTAJ