Jak wiecie ITF – Międzynarodowa Federacja Transportowców – niestrudzenie pracuje nad tym, aby ułatwić podmiany załogi tak aby podmiany te powróciły do stanu w miarę podobnego do normalnego.

ITF, razem z partnerami społecznymi, publikowała oświadczenia i notatki prasowe, udzielała w mediach wywiadów, wysyłała listy do ILO, IMO i innych agend ONZ, przygotowała 12-stopniowy plan, który został przekazany przez IMO do jego 174 Państw Członkowskich – wszystko po to aby utrzymać podmiany załóg. W tym samym czasie wielu z naszych afiliantów, szczególnie afilianci dostarczający siły roboczej, podmioty stowarzyszone i afilianci państw portów, prowadziły stały dialog, mając poparcie ze strony marynarzy, z własnymi rządami w celu skłonienia ich do podjęcia działań i przyjęcia procedur umożliwiających podmiany załogi.

Jest pewien postęp ale jest on niewystarczający po tylu tygodniach blokad i ograniczeń. Wielu marynarzy jest już od kilku miesięcy na pokładzie i ich kontrakty się skończyły, niektórzy z nich są na statku ponad 12 miesięcy podczas gdy wielu innych zostało porzuconych na całym świecie bez możliwości powrotu do domu.

Wiemy jednak, że często potrzeba zbiorowej presji zewnętrznej aby skłonić rządy do reagowania i działania, dlatego też ITF postanawia powrócić do petycji on-line https://seafarersmatter.com/ . Wiemy, że sama petycja nie rozwiąże sytuacji ale będzie wyraźnym sygnałem dla rządów i ogółu społeczeństwa, że już wystarczy – zdrowie i dobre samopoczucie marynarzy ma znaczenie i mają oni prawo do bezpiecznego powrotu do domu a rządy i pracodawcy mają obowiązek zapewnić, że to zrobią.

Prosimy o podpisanie petycji !!!

wellmedia