odpowiedź Ministerstwa Finansów na wystąpienie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy.

Strona Pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, w skład której wchodzi Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność” otrzymała odpowiedź Ministerstwa Finansów ws likwidacji ulgi abolicyjnej dla marynarzy.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów do Zespołu Trójstronnego ds żeglugi i Rybołówstwa ws. ulgii abolicyjnej