Masz prawo do repatriacji bez ponoszenia przez siebie kosztów, w następujących okolicznościach :
– Twoja umowa o pracę wygasa kiedy przebywasz za granicą,
– armator rozwiązuje kontrakt z Tobą,
– z uzasadnionych powodów rozwiązujesz kontrakt,
– nie jesteś w stanie wykonywać swych obowiązków wynikających z umowy, z takich powodów jak choroba, uszkodzenie ciała, uprawianie żeglugi w strefie wojennej lub jeśli armator nie wypełnia swych obowiązków prawnych względem Ciebie.

Maksymalny okres oczekiwania od Ciebie służby na statku przed uzyskaniem uprawnienia do repatriacji na koszt armatora –> wynosi 12 miesięcy.

Armatorom nie wolno domagać się od Ciebie zaliczkowania ani potrącać z wynagrodzenia kosztów repatriacji, chyba że poważnie naruszyłeś warunki swojej umowy.

Jeśli armator nie opłaci kosztów Twojej repatriacji, Państwo bandery musi przejąć na siebie ten obowiązek.

wellmedia