PRZESŁANIE DLA MARYNARZY

NA STATKACH POD TANIĄ BANDERĄ

Będąc członkiem załogi statku noszącego tzw. „tanią banderę” skazany jesteś na wielkie niedogodności. Inaczej niż marynarze na statkach pływających pod banderami narodowymi – zatrudniany jesteś przez pracodawcę, który z rozmysłem wybrał nieprawdziwą banderę. Uczynił to z wielu powodów: dla uniknięcia podatków, dla pominięcia podwyższonych wymogów bezpieczeństwa, dla ucieczki przed stosowaniem szerszego zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jednakże głównym powodem jest zawsze obniżenie kosztów.

Na współczesnym rynku żeglugowym istnieje wiele kosztów pozostających poza wpływem armatorów. Jeden natomiast ze składników kosztów pozostaje głównym źródłem konkurencji między armatorami – koszty załogowe. Bezlitosne obniżanie kosztów oznacza przeważnie: niskie płace, niepełną obsadę załogową, znaczne przekroczenia norm czasu pracy, złe warunki bytowe na statkach i poważny wyzysk marynarzy różnych narodowości.

Przy braku prawdziwej przynależności państwowej statku narodowe związki zawodowe marynarzy są często bezsilne, gdy należy przystąpić do obrony interesu swych członków. Liczni marynarze z „krajów dostarczających taniej siły roboczej” nie posiadają nawet związków zawodowych mogących stanąć w ich obronie.

To jest najwłaściwszy moment na wkroczenie ITF. Przekonało się o tym tysiące armatorów ponosząc wysokie koszty. ITF – wraz z afiliowanymi przy tej organizacji związkami marynarzy i portowców – prowadzi od wielu lat walkę z tanimi banderami. Pierwszym celem naszej kampanii jest całkowite pozbycie się „tanich bander” i zmuszenie armatorów do rejestrowania statków pod banderami ich własnych państw. Drugim naszym celem, dopóki „tanie bandery” istnieją, jest umożliwienie zatrudnionym na nich marynarzom skutecznej reprezentacji związkowej dla uzyskania godziwych warunków pracy i płacy.

Związki zawodowe marynarzy i portowców afiliowane przy ITF znajdują się w portach całego świata i działają – często przy pomocy inspektorów ITF – na rzecz zapewnienia załogom wszystkich statków pod „tanią banderą” Układów Zbiorowych, zapewniających płace i inne warunki zatrudnienia w zgodzie z wzorcami akceptowanymi przez związki zawodowe afiliowane przy ITF. Kiedy statek nie objęty takim porozumieniem wchodzi do portu, zatrudnieni na nim marynarze mogą liczyć na solidarne współdziałanie portowców, obsługi holowników, śluz i innych pracowników należących do związków afiliowanych przy ITF w ich walce dla osiągnięcia godziwych warunków pracy.

Każdego roku związki afiliowane przy ITF odzyskują od armatorów miliony dolarów zaległych i zaniżonych płac marynarzy (często wcale nie wypłaconych). Czasami powodem tego stanu rzeczy jest brak Układów Zbiorowych. Bywa też, że akceptowany Układ Zbiorowy został przez armatora podpisany, ale armator systematycznie oszukuje załogi i ich rodziny przez prowadzenie systemu „podwójnych list płacowych”.

„Tanie bandery” nie są dla twojej wygody. ITF istnieje po to, by pomagać załogom tych statków!

Zasadniczym celem służącym wydaniu broszury ITF- u „MESSAGE TO SEAFARERS” jest poinformowanie marynarzy gdzie można uzyskać pomoc od inspektora ITF.

Każdy wpis zawiera Państwo i Port, imię i nazwisko inspektora oraz jego dane kontaktowe zawierające:

Telefon komórkowy i numery telefonów biurowych
Numer faksu
Adres e-mail

Zawarliśmy również:

Numer telefonu linii wsparcia marynarzy, zapewniając bezpośrednie połączenie z Centrum Operacji Morskich ITF w Londynie
Nazwy i dane kontaktowe związków zawodowych marynarzy, zrzeszonych w ITF, z którymi można się kontaktować w nagłych przypadkach, w krajach gdzie nie ma inspektora ITF
Szczegóły strony internetowej ITF- u, gdzie można uzyskać więcej ogólnych informacji na temat ITF oraz nasze główne adresy e-mail
Informacje dotyczące naszej ekscytującej, nowej, poświęconej marynarzom strony internetowej

Na stronie www.itfseafarers.org/look_up_ship2.cfm można uzyskać kontakt do inspektorów ITF na całym świecie.