Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) opublikowała raport, w którym poinformowała, że w ubiegłym roku związkowi inspektorzy statków odzyskali ponad 37 milionów dolarów niewypłaconego wynagrodzenia należnego marynarzom.
125 inspektorów i koordynatorów ITF przeprowadziło 7265 inspekcji w 2021 r., aby wesprzeć tysiące marynarzy z roszczeniami o wynagrodzenie i sprawami repatriacji, pomimo ograniczeń Covid-19 uniemożliwiających inspektorom wejście na pokład statków przez większą część roku.

W sumie ITF odzyskała 37 591 331 USD w postaci niewypłaconych wynagrodzeń i uprawnień od armatorów w 2021 roku.

Trowsdale powiedział, że zakres roszczeń płacowych marynarzy zmienił się: „W związku z tym obserwujemy wzrost liczby marynarzy zgłaszających brak wypłaty wynagrodzeń przez okres dwóch miesięcy lub dłuższy, co w rzeczywistości spełnia definicję określoną przez MOP jako porzucenie”.

Źródło : https://www.itfseafarers.org/en/news/itf-inspectors-recover-usd376m-unpaid-wages-seafarers-despite-covid-restrictions

wellmedia